מחלקת שיווק ודוברות

סמל תנועת הצופים העבריים בישראל

מחלקת שיווק ודוברות אחראית על כל נושא התקשורת והעברת המידע בתוך התנועה ומחוצה לה, מובילה קו אחיד ומרכזת את נושא הנראות ברמת העיצוב וברמת המסרים והתוכן. כמו כן אחראית המחלקה על הפניות וההופעות בתקשורת, מתן תגובות וקשר עם עיתונאים, תפעול הרשתות החברתיות וערוצי התוכן בתנועה, שיתופי פעולה ועוד.

דוברת התנועה : אפרת סביר

אנשי קשר של ההנהגה
כתבו אלינו - מחלקת שיווק ודוברות


    Skip to content