מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות (עדכון אחרון: דצמבר 2020)

תנועת הצופים העבריים בישראל ("התנועה") חרטה על דגלה את השמירה על פרטיותם של חניכיה עובדיה, מתנדביה, ספקיה וכל הגורמים המצויים עמה במגע.

מטרתה של מדיניות זו הינה מתן הסבר על האופן בו נאסף מידע אודות גולשים באתר התנועה, בפורטל ההורים ובאפליקציות שונות בהן עשויה התנועה לעשות שימוש (כולם יכונו במדיניות זו "האתרים").

גלישתך באתר התנועה משמעו כי הינה מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו. באם לא, אנא הפסק את הגלישה וכל שימוש אחר באתרים, באופן מיידי.

מדיניות הפרטיות מופנית ומתייחסת לנשים ולגברים כאחד, ומנוסחת בלשון זכר למען הנוחות בלבד.

רקע כללי

מדיניות זו חלה בכל כניסה לאתרים למטרת צפייה, גלישה, העלאת תכנים וכל שימוש אחר על ידי כל אתם ובכל אמצעי שימוש שהוא (להלן: "שימוש"). כאמור, בכל מקרה בו תמשיך את השימוש או הגלישה באתרים יראו אותך כמי שהסכים מרצונו למדיניות זו על כל חלקיה, לכך שיישמר המידע המפורט במדיניות זו ולכל שימוש אחר שיפורט אף הוא במדיניות.

חובתנו ליידע אותך, כי לא קיימת לך חובה חוקית, להסכים למסירת, איסוף, הפקה או כל שימוש אחר במידע.        

באם גילך קטן מ-18, הרי שאתה מצהיר כי השימוש באתרים הינו באישורו של אחד מהוריך או אפוטרופוס האחראי עליך, והוא מסכים למדיניות זו במלואה.

ככל שבמדיניות זו קיימים נושאים שאינם ברורים לך דיים, נשמח אם תפנה לאחראי על האתר בתנועה webmaster@zofim.org.il

אבטחה והגנת מידע

תנועת הצופים עושה את מירב המאמצים כדי ליישם את הוראות הדין הרלבנטיות לעניין אבטחת מידע והגנת על הפרטיות. כחלק ממאמצים אלו, אנו עושים שימוש במערכות הגנה שונות, קבענו נהלי עבודה ואנו מבצעים בקרות שוטפות.

יחד עם זאת, מערכות אלה לא יכולות לספק הגנה מלאה ומוחלטת, ויתכן כי גורמים בלתי מורשים יצליחו לחדור למערכות התנועה ולגרום לנזקים או שיבושים. מובהר בזאת, כי התנועה לא תישא באחריות לנזק שייגרם לך עקב שימוש לא מורשה, חדירה או דליפת / גניבת מידע ממאגרי התנועה או האתרים.

כידוע, גלישה ברשת האינטרנט עשויה לחשוף את הגולשים, לרבות הגולשים באתרי התנועה, לסיכונים הנובעים מעצם הגלישה ובכללם: נוזקות, רוגלות, וירוסים שונים ועוד. לכן, חשוב שתקפיד לנקוט באמצעי אבטחה והגנה מספקים באמצעים מהם אתה גולש ולוודא את עדכניותם לפני כל חיבור לרשת האינטרנט.

איזה מידע אנו עשויים לאסוף ומה נעשה בו?

פרטי מידע שנבקש ממך להזין

בחלק מהאתרים תתבקש להזין פרטים, במסגרת הליך הרשמה לשנת פעילות, למפעל כזה או אחר של התנועה ו/או לצרכים אחרים הקשורים לפעילות התנועה, פורומים, פעילויות שונות ברשת וכדומה (להלן: "פעילויות התנועה").

השימוש במידע שיימסר הינו:

 1. פרטים אישיים – שם, מספר זהות, אמצעי תקשורת, פרטי ההורים, כתובת מגורים – פרטים אלו ישמשו את התנועה לצורך רישומך לפעילות, קבלת סיוע מרשויות מקומיות ורשויות המדינה (בהתאם לפריסה גיאוגרפית), משלוח מידע אודות פעילות התנועה, ואמצעי קשר עם הורי החניכים במקרה הצורך.
 1. פרטי אמצעי תשלום – בחלק מהאתרים נבקש את פרטי אמצעי התשלום (כרטיס אשראי או אמצעי אחר). השימוש בפרטים אלו ייעשה אך ורק לצורך הפעילות אליה ביקשת להירשם. מידע זה לא יישמר במאגרי המידע של התנועה.
 1. פרטי פעילויות אליהם נרשמת או רשמת חניכים, תמונות, תגובות (טוקבקים), ותכנים אחרים שתפרסם באתרים – התנועה מאפשרת, בחלק מהאתרים, להעלות תכנים שונים, להגיב לתכנים ולפרסם תמונות וסרטונים. מידע זה יישמר באתרי התנועה. אנו מזכירים, כי העלאת התכנים והתגובות כפופה לתקנון האתר כפי שיפורסם בכל אחד מאתרי התנועה.
 2. תנועת הצופים עושה שימוש ב-Google Analytics. באמצעות שימוש זה אנו אוספים מידע על הרגלי הגלישה של המשתמשים, אולם, אין לתנועה את היכולת להצליב את המידע שנאסף אודותיך (כתובת ה-IP ממנה גלשת, באילו עמודים ביקרת וכדו'), לפרטי זהותך (שם או תעודת זהות). תוכל לקבל מידע נוסף אודות מערכת זו באתר:  https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/. חשוב שתדע, כי קיימת לך אפשרות להגביל את השימוש במערכת זו (לפרטים תוכל להכנס לאתר: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

 

המידע המזוהה אודותיך, ייאסף, יופק ויישמר, במאגרי המידע שלנו.

ייתכנו מקרים, בהם אתרי התנועה יכללו קישור לאתרים אחרים, שאינם בשליטת התנועה. חשוב לדעת, כי מסירת פרטים, וכל שימוש אחר באתרים אלו, כפופים לתנאי השימוש והפרטיות של האתרים המקושרים, ואינם תחת שליטתה או אחריותה של תנועת הצופים.

אנו שומרים את המידע אודותיך לצורך שיפור הפעילות, הידוק הקשר בין התנועה לשותפיה לדרך ועל מנת לאפשר לך שימוש נוח יותר באתרים.

העברת מידע לצדדים שלישיים:

התנועה עשויה להעביר מידע שנמסר לה לצדדים שלישיים, וזאת למטרות הבאות:

 • העברת מידע לרשויות מקומיות ו/או משרדי ממשלה לצורך קבלת תקציבים. התנועה תשאף, ככל שניתן, לקבל את התחייבות גורמים אלו לשמירת הסודיות וכן להעביר מידע שאינו אישי.
 • העברת מידע אותו נדרשת התנועה להעביר לצד שלישי על פי דין.
 • העברת מידע לצורך ספקים שונים אליהם נדרשת התנועה להעביר מידע, על פי צורך (ספקי שירות רפואי, מתקני הארחה וכדו') או לגורמים מתנדבים בתנועה המסייעים לפעילותה (דרג מתנדב בתנועה והורים המתנדבים לפעילות מסויימת). התנועה תשאף, לצמצם את המידע הרגיש המועבר וכן להעבירו באמצעים מאובטחים באופן סביר.

 

דיוור ישיר

התנועה עשויה לשלוח לך, מעת לעת, מידע אודות פעילויות שונות, עדכונים שוטפים, ניוזלטרים וכדומה. דיוור זה עשוי להישלח בדואר אלקטרוני, מסרונים ביישומונים שונים וכל דרך תקשורת אחרת. מידע זו יישלח לך ככל שהבעת את הסכמתך באמצעות סימון בפורטל ההורים.

ככל שאינך מעוניין בקבלת מידע זה, יש לפנות ל: pniothatzibur@zofim.org.il  להסרת פרטיך מרשימת התפוצה.

אנחנו נסיר את פרטיך מרשימת התפוצה, בהתאם לבקשתך, לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ולחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

 

משך שמירת המידע:

התנועה תשמור את המידע שנאגר אודותיך במשך כל תקופת פעילותך בצופים, וגם לאחריה וזאת במטרה לשמר קשר עם בוגרי התנועה. בנוסף, יישמר המידע במשך התקופה הנדרשת להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, וכן לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, אכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתרים.

הזכויות שלך במידע 

חוק הגנת הפרטיות מקנה לך את הזכויות הבאות:  

 1. הזכות לעיין במידע –  אתה זכאי לעיין במידע שנאסף אודותיך, ששמור במאגרי המידע שלנו, ושמזוהה ומשויך אליך. אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה ומשוייך אליך.
 1. הזכות לתיקון מידע –  אם מצאת שהמידע שנשמר אודותיך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, ניתן לפנות אלינו, בבקשה מפורטת לתיקון או מחיקה של המידע.למימוש זכויות אלו, ניתן לפנות אלינו, באמצעות פרטי הקשר המופיעים בתחילתו של מסמך זה. אנחנו נבחן את פנייתך, ונשיבך בהתאם למועדים הקבועים בחוק. אם נסרב לבקשתך, תוכל לערער לבית משפט השלום, בהתאם להוראות הדין.
 1. הזכות לבטל הסכמה – אתה זכאי, בכל עת, לבטל את הסכמתך לקבלת דיוור, בפניה מתאימה אלינו כפי שפורט לעיל.
 2. זכויות נוספות בקשר למידע – ייתכן שאתה זכאי לזכויות נוספות, בקשר למידע אודותיך: זכויות למחיקת מידע, להגבלת והפסקת עיבוד מידע, להעברת מידע לגופים אחרים. לפניות בנושאים אלו, או בנושאים אחרים הקשורים למדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות אלינו באמצעות פרטי הקשר המופיעים בראשיתו של מסמך זה. אנו נבדוק את פנייתך, ונשיבך בהתאם.

חשוב שתדע! גם במקרה בו נתקן מידע על פי בקשתך או נמחק את המידע, אנו נמשיך לשמור את המידע הדרוש לנו לשם ניהול האתרים ופעילות התנועה, לרבות תיעוד פעולות, וכן מידע אשר דרוש לנו להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, או לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, ואכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתרים.

 

לתלונות בנוגע לזכויותיך או בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות לרשות להגנת הפרטיות בכתובת הדואר האלקטרוני: .PPA@justice.gov.il

שינויים במדיניות הפרטיות

תנועת הצופים שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מדיניות הפרטיות שלה מעת לעת. נוסח זה, הינו העדכני ביותר. מועד העדכון האחרון של המדיניות נרשם בכותרת המדיניות. חשוב לעיין במדיניות העדכנית של התנועה על מנת להכירה ולפעול בהתאם.

דילוג לתוכן