Deprecated: הפונקציה _register_controls הוצאה משימוש בגרסה 3.1.0! יש להשתמש ב- Elementor\Controls_Stack::register_controls() במקום. in /home/zofimmng/public_html/wp-includes/functions.php on line 5379
משרות בתנועה

למה לעבוד בצופים?

משרות פתוחות בתנועה
מערכות מידע
רכז/ת פרויקטים דיגיטליים
תיאור תפקיד ניהול והובלה של פרויקטים טכנולוגיים התקשרות מול ספקים – מעקב אחר תכנון מול ביצוע, תחזוקה ואחזקה של מערכות...
עדת הצופים- צופים דתיים
מלווה שבטים דתיים בעדת הצופים
תיאור תפקיד ליווי מקצועי וחינוכי של השבטים הדתיים באזור עליו אחראי/ת פיתוח תכני הדרכה לשבטים הדתיים אחראיות על הכשרות, ישיבות,...
חינוך- צופים לכל וקהילה
רכז/ת מרחבי/ת ביחידת "צופים לכל" – מרחב דרום (החלפה לחל"ד)
פועל.ת כחלק מהמרחב החינוכי (מחלקה אשר אמונה על התהליכים החינוכיים בתנועת הצופים) ויחידת צופים לכל היחידה האמונה על השתלבות של...
משאבי אנוש
רכז/ת משאבי אנוש מרחבי/ת מרחב דרום
הגורם המקצועי המוביל בתחום משאבי אנוש של עובדי ומנהלי מרחב דרום. אחריות כוללת למתן שירות ומענה בכל תחומי משאבי אנוש...
תפעול
מנהל/ת רכש
תיאור תפקיד: כללי: ניהול תהליכי הרכש בארגון, כולל בנייה, בקרה וייעול של תהליכים אלו. ניהול הרכש המרכזי של התנועה, כולל...
משאבי אנוש
מבקר/ת פנים
אחריות כוללת על תהליכי ביקורת הפנים בתנועת הצופים, בהתאם לקבוע בחוק ובתקנון תנועת הצופים.   תנועת הצופים העבריים בישראל היא...
חינוך- הדרכה
מרכז/ת שבט
תיאור התפקיד: אחריות ניהולית, ארגונית וחינוכית על פעילות השבט. הכשרה, ליווי וחניכה של צוות המדריכים ובעלי התפקידים בשבט. חינוך בני...
חינוך- הדרכה
מרכז/ת הנהגת שורק
תיאור התפקיד: פיתוח וקביעת מדיניות ההנהגה בשותפות עם ראש ההנהגה, קידומה ומעקב אחר ביצועה בניית תהליכים חינוכיים וארגוניים ברמה הנהגתית...
חינוך- הדרכה
מרכז/ת הנהגת בקעת אונו
בשנת הפעילות תשפ"ג והחל מה-1/9 עתידה להיפתח הנהגה חדשה בתנועת הצופים, חלק בלתי נפרד מהתפקיד הינו הקמה וביסוס של נהלי...
חינוך- שנת שירות והגשמה
מנהל/ת תחום מיון והכשרות – מחלקת הגשמה
תיאור התפקיד ניהול כלל תהליך המיון לשנת שירות ונח"ל בהנהגות השונות ואחריות על תחומי רוחב במחלקה הנוגעים לתהליך זה. ניהול...
תפעול
מנהל/ת אדמיניסטרטיבי/ת אגף תפעול ורכש
תיאור תפקיד: ניהול כולל של משרדי אגף תפעול ורכש, ניהול לו״ז, תיאום פגישות, קשר מול יחידות הארגון, ספקים וגורמי חוץ....
משאבי אנוש
מנהל/ת אדמיניסטרטיבי/ת
אחריות על כלל היבטי הניהול האדמיניסטרטיבי של ההנהגה, כולל היבטי משאבי אנוש. ניהול הקשר השוטף של ההנהגה עם השבטים ועם...
משאבי אנוש
רכז/ת פיתוח הון אנושי
חלק מצוות פיתוח הון אנושי האחראי על ההכשרות בתנועת הצופים לדרג שכיר ומתנדב. בחינת צרכים, בניית תכנית הכשרה מיום קליטת...
קשרים בינלאומיים
שליח/ה מרכזי/ת של תנועת הצופים באוסטרליה
תיאור התפקיד ניהול פעילות תנועת הצופים באוסטרליה לרבות אחריות מלאה על כלל התוכניות והפרויקטים באזור זה ייצוג ומיצוב תנועת הצופים...
עדת הצופים- צופים דתיים
רכז/ת חיים משותפים במרחב דרום
הגדרת תפקיד- רכז/ת חיים משותפים במרחב דרום בתנועת הצופים פועלים שבטים מעורבים לדתיים וחילוניים במטרה לקדם שיח של חיים משותפים...
חינוך- שנת שירות והגשמה
מלווה מדריכי/ות גרעין נח"ל
הגדרת תפקיד  ליווי מדריכי/ות גרעין נח"ל בתפקידם (ציר קבוצתי, ציר משימתי וציר אישי) תכלול תהליכים שכבתיים ותחומי רוחב במסלול הנח"ל...
חינוך- שנת שירות והגשמה
רכז/ת הגשמה הנהגתי/ת
תיאור התפקיד: הובלה ויישום תהליך הכשרה חברתי, רעיוני ומקצועי של מתנדבי שנת השירות. פיתוח וקידום איכות הפעילות של הקומונות בקהילות...
חינוך- מפעלים ותפעול
רכז/ת מפעלים הנהגתי/ת
תיאור התפקיד: מהווה חלק מצוות ההנהגה ושותפים בקביעת מדיניות ההנהגה ובהובלת תהליכים חינוכיים בהתאם. ניהול ואחריות על מפעלי ההנהגה בכל...
חינוך- הדרכה
רכז/ת חינוך מרחבי/ת
תיאור התפקיד:   ליווי תהליכי עומק חינוכיים בהנהגות ושבטי המרחב. מתן מענה להנהגות ונוכחות בשטח. שותפות בגיבוש תכניות העבודה החינוכיות...
חינוך- הדרכה
רכז/ת אשכול
תיאור התפקיד: ליווי מרכז/ת השבט בתהליכי עומק חינוכיים בשבטים יחד עם רכז/ת חינוך והדרכה הנהגתי/ת. ניהול של מרכזי/ות השבט באשכול...
חינוך- הדרכה
רכז/ת קיימות תנועתי/ת
תיאור התפקיד: פיתוח תכניות חינוכיות בתחום הקיימות ושותפות בקביעת מדיניות תנועתית בתחום הקיימות. קידום התנהלות ארגונית מקיימת ברחבי התנועה. ניהול...
חינוך- מפעלים ותפעול
רכז/ת מפעלים (פרוייקטים) וארגון מרחבי
ניהול והובלת תחום המפעלים, הטיולים, הפרויקטים ונושאים ארגוניים נוספים במרחבים השונים ובאגף לחינוך. תיאור התפקיד: אחריות על תחום המפעלים, הטיולים...
משאבי אנוש
רכז/ת גיוס תנועתי/ת
הגדרת תפקיד: אחריות מלאה וכוללת על כל תהליך הגיוס והמיון: פרסום משרות, ראיון טלפוני, תיאום וקביעת ראיונות, הכנת חוזים, בקרה...
חינוך- צופים לכל וקהילה
רכז/ת צופים לכל הנהגתי/ת
תיאור התפקיד: ניהול, ליווי וחניכת מרכזי השבטים ורכזי ההדרכה הבוגרים בשבטים. עבודה משותפת עם מרכז/ת ההנהגה במפעלים שונים והפקת מפעלים...
חינוך- הדרכה
רכז/ת חינוך הנהגתי/ת
תיאור התפקיד: ניהול, ליווי וחניכת מרכזי השבטים ורכזי ההדרכה הבוגרים בשבטים. אחריות כוללת על הפעילות השוטפת והחריגה בשבטים: ליווי, פיתוח...
חינוך- הדרכה
מדריכ/ה לשבט הצופים בכלא אופק
תיאור התפקיד: הכנת הפעילות וסיכומה. קיום שיחות אישיו עם החניכים. הפעלת תכנית אישית לחניכים נבחרים. נוכחות בישיבות צוות ובהדרכה קבוצתית....
חינוך- הדרכה
מרכז/ת שבט בהנהגת צבר צפון אמריקה
תיאור התפקיד: אחריות וריכוז שבט צופים בהנהגת "צבר"- צופי צפון אמריקה, לאור הערכים והמטרות החינוכיות של תנועת הצופים העבריים. הובלה...
חינוך- שנת שירות והגשמה
רכז/ת גרעין פנימיות במחלקת הגשמה (70% משרה)
תיאור התפקיד: ליווי של הקומונה בהיבטי חינוך וצופיות. ניהול מעקב בנושאי דיור, גזברות והתנהלות כלכלית של הקומונות. מתן מענה להורי...
חינוך- מפעלים ותפעול
רכז/ת בטיחות תנועתי
תיאור התפקיד: ניהול, תפעול, ארגון והעברת הידע המקצועי בתחום בניה מחנאית לכלל התנועה. הדרכה, חניכה והעברת תכנים מקצועיים בנושאי בטיחות...
חינוך- הדרכה
מרכז/ת שבט צופי ים
תיאור התפקיד: הכשרה, ליווי וחניכה של בני נוער ומתנדבי שנת שירות בהדרכה וריכוז שכבות בשבט פיתוח וניהול הדרכה. ניהול תקציב...
תיאור תפקיד ניהול והובלה של פרויקטים טכנולוגיים התקשרות מול ספקים – מעקב אחר תכנון מול ביצוע, תחזוקה ואחזקה של מערכות...
מערכות מידע
כל המשרות
תיאור תפקיד ליווי מקצועי וחינוכי של השבטים הדתיים באזור עליו אחראי/ת פיתוח תכני הדרכה לשבטים הדתיים אחראיות על הכשרות, ישיבות,...
עדת הצופים- צופים דתיים
כל המשרות
פועל.ת כחלק מהמרחב החינוכי (מחלקה אשר אמונה על התהליכים החינוכיים בתנועת הצופים) ויחידת צופים לכל היחידה האמונה על השתלבות של...
חינוך- צופים לכל וקהילה
משרות במטה
הגורם המקצועי המוביל בתחום משאבי אנוש של עובדי ומנהלי מרחב דרום. אחריות כוללת למתן שירות ומענה בכל תחומי משאבי אנוש...
משאבי אנוש
כל המשרות
תיאור תפקיד: כללי: ניהול תהליכי הרכש בארגון, כולל בנייה, בקרה וייעול של תהליכים אלו. ניהול הרכש המרכזי של התנועה, כולל...
תפעול
כל המשרות
אחריות כוללת על תהליכי ביקורת הפנים בתנועת הצופים, בהתאם לקבוע בחוק ובתקנון תנועת הצופים.   תנועת הצופים העבריים בישראל היא...
משאבי אנוש
כל המשרות
תיאור התפקיד: אחריות ניהולית, ארגונית וחינוכית על פעילות השבט. הכשרה, ליווי וחניכה של צוות המדריכים ובעלי התפקידים בשבט. חינוך בני...
חינוך- הדרכה
כל המשרות
תיאור התפקיד: פיתוח וקביעת מדיניות ההנהגה בשותפות עם ראש ההנהגה, קידומה ומעקב אחר ביצועה בניית תהליכים חינוכיים וארגוניים ברמה הנהגתית...
חינוך- הדרכה
כל המשרות
בשנת הפעילות תשפ"ג והחל מה-1/9 עתידה להיפתח הנהגה חדשה בתנועת הצופים, חלק בלתי נפרד מהתפקיד הינו הקמה וביסוס של נהלי...
חינוך- הדרכה
כל המשרות
תיאור התפקיד ניהול כלל תהליך המיון לשנת שירות ונח"ל בהנהגות השונות ואחריות על תחומי רוחב במחלקה הנוגעים לתהליך זה. ניהול...
חינוך- שנת שירות והגשמה
כל המשרות
עובדים מספרים
מעיין קומל
"העבודה בצופים הקנתה לי יכולות ניהוליות בקנה מידה עצום יחסית לעבודה בגיל צעיר"
גיא פורת
"לקום בבוקר ולהגיע לעבודה, לדעת שהאנשים שאתה עובד איתם רוצים בהצלחת הארגון, רוצים כל אחד בתחומו להשפיע על סדר היום של תנועת הנוער הגדולה והמשפיעה בישראל."
שחר ארז
"בצופים אני נמצאת תמיד בעשיה חברתית שמוציאה את הטוב ביותר שבי"
גל עוזיאל
"העבודה בצופים היא ההזדמנות הניהולית והחינוכית הכי משמעותית שקיבלתי"
רובי סומך
"העבודה בצופים חשפה אותי למגוון מערכות וטכנולוגיות חדשות. צמחתי מסטודנט חסר ניסיון למנהל תחום וכל יום אני לומד משהו חדש"
צרו עמנו קשר

054-2441128     |     לוחמי גליפולי 49 תל אביב    |     job@zofim.org.il

שגיאה במסד הנתונים של וורדפרס: [Table 'zofimmng_tzofimin_up.wp_yuoa_arf_views' doesn't exist]
SELECT COUNT(id) FROM `wp_yuoa_arf_views` WHERE session_id = '' AND form_id = 102

שגיאה במסד הנתונים של וורדפרס: [Table 'zofimmng_tzofimin_up.wp_yuoa_arf_views' doesn't exist]
insert into wp_yuoa_arf_views (form_id,browser_info,ip_address,country,session_id,added_date) VALUES ('102','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)','3.238.98.39','United States','','2022-10-06 10:34:40')

דילוג לתוכן
Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/zofimmng/public_html/wp-includes/functions.php on line 5275