שבט שקמה

אנשי קשר של השבט
Name Job Phone Number Email Address
חסר מרכז/ת השבט חסר rg.shikma1@zofim.org.il
שלומי פרנקו ראש השבט 054-3273053 rg.shikma.rosh@zofim.org.il
כתבו אלינו - שבט שקמה
Skip to content