שבט שקד

אנשי קשר של השבט
Name Job Phone Number Email Address
אילון שטול מרכז/ת השבט 054-3085191 eylons@zofim.org.il
אלינור ביטון בריח ראש/ת השבט 054-4801140 da.shaked.rosh@zofim.org.il
כתבו אלינו - שבט שקד
Skip to content