שבט צופי ים חיפה

סמל תנועת הצופים העבריים בישראל
כתובת: טובים 6, חוף שמן / מועדון חתירה, חיפה
אנשי קשר של השבט
Name Job Phone Number Email Address
יואב זלישניק מרכז/ת השבט 054-2440978 zofi-yam.haifa@zofim.org.il
נמרוד עירן ראש השבט 052-5799187 hf.zofi-yam.rosh@zofim.org.il
כתבו אלינו - שבט צופי ים חיפה
Skip to content