שבט נבו

אנשי קשר של השבט
Name Job Phone Number Email Address
דין פליצקי, אלון תנעמי מרכז/ת השבט 054-2441841 nevo.raanana@zofim.org.il
אורית עידן ראש השבט 054-3020415 sc.nevo.rosh@zofim.org.il
שגיא ביגאס גזבר השבט 054-4283635 sc.nevo.gizbar@zofim.org.il
כתבו אלינו - שבט נבו
Skip to content