שבט חרוב

אנשי קשר של השבט
Name Job Phone Number Email Address
זהר לשם מרכז/ת השבט 542085484 eliav.eliav@zofim.org.il
חסר ראש השבט -- yh.eliav.rosh@zofim.org.il
כתבו אלינו - שבט חרוב


    Skip to content