שבט בית הכרם

אנשי קשר של השבט
Name Job Phone Number Email Address
תמר אסינג ורועי דוד מרכזת השבט 054-2440568 js.beithakerem3@zofim.org.il
קטרין מנדלביץ מרכזת השבט 050-5422514 js.beithakerem2@zofim.org.il
דדי מזרה ראש השבט 050-6485721 js.beithakerem.rosh@zofim.org.il
כתבו אלינו - שבט בית הכרם
Skip to content