יחידת צופים לכל

יחידה האמונה על מערך שילוב חניכי צמי״ד, פריפרייה וכן כל אוכלוסיית יעד הנדרשת להנגשות בפעילות התנועה.

תפקידי היחידה:

קידום תפיסת השילוב, הכלה והנגשה בהנהגות ובשבטי התנועה, מתן מענה מותאם וליווי מקצועי להנהגות בעבודתן היומיומית, פיתוח והטמעה של כלים ועזרים.

חזון היחידה:

יחידת צופים לכל תהיה אמונה על השתלבות של כלל אוכולוסיות היעד עבורן נדרשת הנגשה של פעילות התנועה, ובראשן צמי"ד, עולים ופריפריה .היחידה תפעל כדי לייצר שבטים הרואים עצמם כגורם מרכזי בקהילה שהם חלק ממנה.

היחידה תלמד לעומק את הקהילות השונות המרכיבות את תנועת הצופים, וכן קהלי יעד נוספים ותייצר ברחבי התנועה שבטים המחזיקים בתפיסת השבט הקהילתי והם ציר מרכזי בקהילה הסובבת אותם. היחידה תתכלל את מגוון הפעילויות העוסקות בקידום הקשר עם כלל הקהילה בה פועל השבט ובתוכן אוכלוסיות מוחלשות. כמו כן, תהיה אמונה היחידה על צמצום פערים חברתיים וחינוכיים, ותספק סל שירותים מגוון עבור ההנהגות והשבטים.

בעלי תפקידים ביחידה: ניצן בובליל רולנציקי- מנהלת תחום צופים לכל במרחב דרום- nitsanbu@zofim.org.ilשלומית הלפרין- מנהלת תחום צופים לכל במרחב צפון- shlomith@zofim.org.ilשיר ז'יטלני- מנהלת תחום צופים לכל במרחב מרכז- shirzi@zofim.org.ilמשה שטה- רכז אוכלוסיות מגוונות- moshes@zofim.org.ilשחר ארז- רכזת תוכנית "צופי מפעלות"- shachare@zofim.org.ilאופיר אדרוקי- רכזת צמי"ד תנועתית- ofira@zofim.org.ilאוריה ארז- רכזת קהילה ופריפריה- oriae@zofim.org.ilלי- אור שפיגלר- רכזת גרעין יחד- li-or@zofim.org.il

גלריית תמונות

דילוג לתוכן