יחידת הספקים

  • פתיחת ספקים
  • בדיקת אישור החשבונית וקליטתה
  • הכנת תשלומים לספקים במס"ב 
  • התאמת ספקים 
  • קליטת חיובים בהוראות קבע
  • דיווח שנתיים לרשויות
  • רישום רכוש קבוע + פחת
  • קופות קטנות
תפקידשם מלאניידטלפון במשרדכתובת מייל
תפקידשם מלאניידטלפוןכתובת מייל
מנהלת חשבונות בכירה - ראש צוות ספקים - מטה + מרחב צפון שירלי אזרזר054-244036403-6303663shirly@zofim.org.il
מנהלת חשבונות ספקים - מרחב דרוםמיטל גולדשטיין050-497753003-6303658meytal@zofim.org.il
מנהלת חשבונות ספקים - מרחב מרכזמירה פרי054-244050403-6303648mira@zofim.org.il
מנהלת חשבונות ספקים - קופות קטנותרותם חנינוביץ052-3195500rotemh@zofim.org.il
דילוג לתוכן