יחידת הספקים

  • פתיחת ספקים
  • בדיקת אישור החשבונית וקליטתה
  • הכנת תשלומים לספקים במס"ב 
  • התאמת ספקים 
  • קליטת חיובים בהוראות קבע
  • דיווח שנתיים לרשויות
  • רישום רכוש קבוע + פחת
  • קופות קטנות
תפקידשם מלאניידטלפון במשרדכתובת מייל
תפקידשם מלאניידטלפוןכתובת מייל
מנהלת חשבונות בכירה - ראש צוות ספקים - מטה + מרחב צפון שירלי אזרזר054-244036403-6303663shirly@zofim.org.il
מנהלת חשבונות ספקים - מרחב דרוםמירב כהן054-244017203-6303631meiravc@zofim.org.il
מנהלת חשבונות ספקים - מרחב מרכזמירה פרי054-244050403-6303648mira@zofim.org.il
מנהלת חשבונות ספקים - קופות קטנותיפעת מוזס054-308648403-6303656yifatm@zofim.org.il
דילוג לתוכן