מוקד הטיולים והמחנות

תנועת הצופים מעמידה לרשותכם את מוקד התנועה במהלך מפעלי התנועה 24 שעות ביממה.

ניתן לפנות בכל שאלה או עניין.

טלפון: 03-5061100

המוקד הינו מוקד ארצי המשרת את כל תנועת הצופים.

כדי להקל על עומס הפניות למוקד התנועה,
אנו ממליצים כי תפנו תחילה אל המדריכים והמרכזים בשבטים.
מידע נוסף ניתן למצוא באתרי השבטים וההנהגות.

03-6051100506

דילוג לתוכן