התאחדות הצופים והצופות בישראל

התאחדות הצופים והצופות בישראל נוסדה בשנת 1954 והינה עמותה אשר פועלת מתוקף חוק פקודת הצופים (נוסח חדש) תשל»ח-1978 ומאגדת בתוכה את כלל תנועות וארגוני הצופים בארץ: תנועת הצופים העבריים, הצופים הנוצרים אורתודוכסים, הצופים המוסלמים, הצופים הדרוזים וארגון הצופים הקתוליים.

כמו כן התאחדות הצופים הינה הגוף המייצג המתנהל מול תנועות הצופים העולמיות:

WOSM — World Organization of the Scout Movement

WAGGS — World Association of Girl Guides and Girl Scouts

לאתר הרשמי של התאחדות הצופים והצופות בישראל

אנשי קשר של ההנהגה
כתבו אלינו - התאחדות הצופים והצופות בישראל


    Skip to content