זרקור ליחידה החשבות

יחידת החשבות אחראית על ספרי הנהלת החשבונות של התנועה ואחראית על הכנת הדוחות הכספיים השנתיים ודוחות כספיים ייעודיים, כמו כן אחראית על הדיווחים השוטפים והשנתיים לרשויות המס ועל טיפול בסוגיות שונות בתחום המיסים והחשבונאות.


תפקידשם מלאניידטלפון במשרדכתובת מייל
חשב התנועהרו"ח עמיר נחום 052-250314003-6303669amirn@zofim.org.il
עוזר חשבמתן דולב קמינסקי052-316820903-6303669matand@zofim.org.il
דילוג לתוכן