מחלקת הדרכה

המרחב החינוכי של תנועת הצופים אמון על קידום תהליך חינוכי מיטבי לכל חניכים וחניכות תנועת הצופים, מכיתה ד' ועד יב' .

דרכים מרכזיות בהן המרחב מקדם תהליך חינוכי מיטבי בתנועה:

  • ליווי מקצועי לממלאי תפקידי הדרכה בשבטים ובהנהגות וקיום הכשרות רלוונטיות
  • פיתוח "תורה", בניית מודלים ועקרונות מתווים דרך לעבודה החינוכית בהנהגות. לדוגמה: עשרת עקרונות הקיימות, תמונה מיטבית למחנה קיץ, פרופיל מדריכי שכבה בוגרת, מודל אקטיביזם, מודל פעילים בתנועה ומודל ליווי
  • ימי עיון ומפעלי שיא חינוכיים תנועתיים כגון כנס החינוך השנתי, מועצת תנועה, סמינר שירה בנקי
  • תכניות ושיתופי פעולה עם משרדים ממשלתיים ומומחי תוכן להעצמת תהליכים חינוכיים ייחודיים. למשל: תכנית תפנית, שבטים ירוקים, שבטי זהב (פעילות עם אוכלוסיית ותיקים)
  • כלים ועזרים – ערכות הדרכה לטיולים ולמפעלי שיא חינוכיים, אתר המסע בצופים
  • המרכז הארצי לצופיות – המרל"צ – גרעין הדרכתי תנועתי לקידום הדרכה צופית בשבטים

גלריית תמונות

דילוג לתוכן