יחידת הגזברות

  • טיפול שוטף בהתאמות בנקים וברורים מול הבנק
  • טיפול בהתאמות אשראי
  • הפקת תעודת חיוב + קבלות תורמים
  • העברת פק' זיכוי/חיוב הנהגות בספרים בגין תמיכה מהמטה (כל רבעון)
  • חיובי חו"ז עד רמת השבט (מטה-הנהגה-שבט)
  • התאמת הטענות של קופות קטנות – בקרה וסגירה בהתאמות הבנק
  • חיוב/זיכוי שבטים בגין פעילויות וסיבסודים
  • המחאות לפירעון

תפקידשם מלאניידטלפון במשרדכתובת מייל
מנהלת חשבונות גזברות מרחב צפון + הנהגות -דרום+ איילון + שורקגבי מאירי054-244108703-6303632gabim@zofim.org.il
מנהלת חשבונות גזברות מרחב מרכז + הנהגות -יהודה + ירושליםנעמי גינדין054-776643103-6303632naomi@zofim.org.il
דילוג לתוכן