זרקור ליחידה הכלכלית

היחידה הכלכלית כוללת מלווים כלכליים האמונים על בקרה וליווי של תקציבי יחידות התנועה.

יחידת תקציב וכלכלה

  • מעקב אחר תקציב מול ביצוע עד רמת יחידת השבט. (מטה-הנהגה-שבט)
  • מעקב ובקרה אחר שבטים והנהגות גרעוניות ומתן כלים לעבודה תקינה
  • עזרה ותמיכה בבניית תכניות עבודה ותקציבים שנתיים
  • ליווי, חניכה והכשרה של מרכזים וגזברים חדשים
  • עבודה שוטפת מול מנהלי המחלקות במטה
  • בניית תכניות ותחזיות בהתאם לצרכי ההנהלה והנהגה ארצית

תפקידשם מלאניידטלפון במשרדכתובת מייל
חשבת הנהגות יהודה ודרוםסיגל דה האן050-4047531-sigal@zofim.org.il
חשבת הנהגות שורק והחורשרותם עידו054-2443014-rotemi@zofim.org.il
דילוג לתוכן