יחידת הלקוחות

  • מעקב אחר יתרות בתי אב בשבטים 
  • ניתוח חובות בתי אב
  • החזרים ללקוחות בצ'קים ובאשראי
  • טיפול בהכחשות עסקה
  • טיפול בהעברת חניכים בין הנהגות ושבטים
  • הוצאת חיובים לרשויות ומעקב גבייה – קשר עם הרשויות

תפקידשם מלאניידטלפון במשרדכתובת מייל
מנהלת חשבונות לקוחות - מטה + מרחב מרכז + הנהגות דרור, צפון וחיפהמזל לוי052-240206003-6303646mazall@zofim.org.il
מנהל חשבונות לקוחות - מרחב דרום + הנהגות החורש והשחראפי קשרי054-244134103-6303658ephy@zofim.org.il
דילוג לתוכן