שבט רכסים

אנשי קשר של השבט
Name Job Phone Number Email Address
יהונתן ברנסון מרכזת השבט 058-4243324 js.rehasim1@zofim.org.il
כוכבית גדרון ראש השבט 058-7907899 js.rehasim.rosh@zofim.org.il
כתבו אלינו - שבט רכסים
Перейти к содержимому