שבט צופי ים כנרת

סמל תנועת הצופים העבריים בישראל
כתובת: חוף שלדג,כבוש 90 המושבה כנרת
אנשי קשר של השבט
Name Job Phone Number Email Address
ללי קומארין מרכז/ת השבט 054-5592182 za.kineretzofiyam1@zofim.org.il
הילה גלעדי ראש השבט 054-5904469 za.kineretzofiyam.rosh@zofim.org.il
רוני לנדסמן גזברית השבט 536915299 za.kineretzofiyam.gizbar@zofim.org.il
כתבו אלינו - שבט צופי ים כנרת
Перейти к содержимому