שבט עפר

אנשי קשר של השבט
Name Job Phone Number Email Address
אור אלנר מרכז/ת השבט 054-7690556 za.ofer1@zofim.org.il
צור בשירי ראש השבט 050-9936466 za.ofer.rosh@zofim.org.il
אורלי קולפק גזברית השבט 054-25616650  za.ofer.gizbar@zofim.org.il
שקד משה מרכז/ת שבט 052-7490038 za.ofer2@zofim.org.il
כתבו אלינו - שבט עפר


    Skip to content