שבט נוה מגן

אנשי קשר של השבט
Name Job Phone Number Email Address
אוהד בלייר ראש שבט 052-604-4554 zu.rosh@zofim.org.il
אוהד בלייר גזבר השבט 052-6044554 zu.nevemagen.gizbar@zofim.org.il
יעל ציטבר מרכז/ת השבט 054-2440693 zu.nevemagen3@zofim.org.il
אביב עוזרי מרכז/ת השבט 054-2440698 nevemagen.ramat-hasharon@zofim.org.il
כתבו אלינו - שבט נוה מגן


    Skip to content