שבט הרצל

אנשי קשר של השבט
Name Job Phone Number Email Address
אוסנת גזברית 054-6818708 zu.hertzel.gizbar@zofim.org.il
ספיר שעושוע מרכזת 054-2441278 zu.hertzel1@zofim.org.il
כתבו אלינו - שבט הרצל


    Skip to content