שבט הראל

סמל תנועת הצופים העבריים בישראל
כתובת: אוסטרובסקי 14 רעננה
אנשי קשר של השבט
Name Job Phone Number Email Address
חסר מרכז/ת שבט 054-2440692 harel.raanana@zofim.org.il
ספי הירשנהורן ראש השבט 050-6737603 sc.harel.rosh@zofim.org.il
רוברט פרידמן גזבר השבט 054-7455253 sc.harel.gizbar@zofim.org.il
כתבו אלינו - שבט הראל


    Skip to content