zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » הרשמה לאתר

שים לב - ההרשמה באמצעות דף זה מעניקה לך "חשבון מבקר" שמאפשר להשתמש באתר בצורה מוגבלת.
אם הנך חבר התנועה כדאי לך לקבל "חשבון חבר תנועה".
כדי ללמוד על ההבדלים בין סוגי החשבונות וכדי לגלות איך אפשר לקבל חשבון "חבר תנועה" לחץ כאן.

בהרשמה לאתר הינני מקבל/ת את תנאי הסכם השימוש וההרשאה ללא סייג.

* שדות חובה
שם משתמש: *   (אותיות עבריות, לועזיות, רווחים וספרות בלבד - ללא תווים מיוחדים !)
סיסמא: *
אימות סיסמא: *
שם פרטי: *   (בעברית)
שם משפחה: *   (בעברית)
מין: זכר נקבה
תאריך לידה: / /
נודה לך על הזנת פרטים מלאים ואמיתיים. באפשרותך לבחור האם להציג את הפרטים באתר או לא.
מס' טלפון: -
מס' טלפון נייד: -
דואר אלקטרוני:   (חשוב מאוד - ישמש למשלוח תזכורת לסיסמא בעת הצורך !)
ICQ:
רחוב:
עיר:
מיקוד:
צרף אותי לדף הקשר הוירטואלי אם תבחר שלא להופיע בדף הקשר, פרטיך האישיים לא יוצגו באתר.
במקרה שכן תבחר להופיע, תוכל לבחור בשורה הבאה אילו פרטים להציג ואילו לא.
פרסם בדף הקשר: דואר אלקטרוני: | מס' טלפון: | מס' טלפון נייד: | מס' ICQ:
בכרטיס האישי שלי הצג שם פרטי: | שם משפחה: (במידה ולא בוחרים להציג אף אחד מהשמות, יוצג שם המשתמש שבחרתם)
שבט/הנהגה:
שכבת גיל:
שנת סיום יב':   (גם אם אינך בוגר, רשום את שנת הסיום העתידית)
תפקיד ראשי:
תפקיד משני:
קצת על עצמי:
תמונה שלי:   (האפשרות קיימת רק לאחר השלמת הרישום)
אתר אינטרנט אישי:
ברצוני להיות חבר ברשימת התפוצה   (כדאי מאוד !)
כמה זה 8 ועוד 7 ? *
הנהלת האתר מתחייבת בזאת שלא להעביר את המידע לאף גורם חיצוני.