zofim.org.il
  
 


 
מאגר הבוגרים של תנועת הצופים דף הבית » הרשמה למאגר הבוגרים של תנועת הצופים

רישום למאגר הבוגרים

על-מנת למנוע רישום כפול של בוגרים במאגר, הרישום מתבצע לפי מספר תעודת זהות.
נא הזן את מספר תעודת הזהות שלך (9 ספרות כולל ספרת ביקורת) ואנו נבדוק האם הנך מופיע במערכת.
מספר תעודת הזהות שלך (9 ספרות)     אינך מעוניין להזין מספר ת"ז?
בחר את השבט שבו היית חבר
ייתכן ששם ההנהגה השתנה מאז שהיית חניך
לא מצאת את השבט שבו גדלת ? צור עימנו קשר

הנני מצהיר בזה כי מספר תעודת הזהות שהוזן על-ידי הוא מספר תעודת הזהות שלי.


עדכון פרטים אישיים על-ידי בוגר רשום

אם הנך בוגר הפעיל היום בתנועה (למשל: מרכז או ראש שבט) אנא התחבר באמצעות שם המשתמש והסיסמה הרגילים שלך לצורך עדכון פרטיך.
יתר הבוגרים: עדכון פרטי הבוגר מתבצע באמצעות מס' ת"ז וסיסמה שמונפקת לבוגר ונשלחת אליו באמצעות הדואר האלקטרוני.
לקבלת סיסמה, נא להזין את כתובת הדואר האלקטרוני שהזנת בעת הרישום:

     

לאחר קבלת הסיסמה, התחבר לעדכון הפרטים:

     

אם בעת הרישום לא הזנת כתובת דואר אלקטרוני, צור קשר עם רכזת הבוגרים התנועתית לצורך עדכון פרטיך:
עדי מוזר, 054-2441167 או בדוא"ל adim@zofim.org.il