zofim.org.il
  
 


 
שבט אתגר
חץ  בעלי תפקידים דף הבית » שבט אתגר » בעלי תפקידים

אודי חן ראש שבט
טלפון בבית: 050 - 5932694
לימור שחק גזברית שבט
טלפון בבית: 050 - 6381086
אליאור מיטלמן מרכז בוגר
טלפון בבית: 054 - 2440827
סהר נחושי מרכזת הדרכה צעירה
טלפון בבית: 050 - 2288373