zofim.org.il
  
 


 
שבט קהילה
חץ  בעלי תפקידים דף הבית » שבט קהילה » בעלי תפקידים

רוני גלעד ראש שבט
טלפון בעבודה: 054 - 2440298
בן סטשבסקי מרכז בוגר
טלפון בעבודה: 054 - 2440916
דואר אלקטרוני: shevet.kehila@gmail.com