EN | RU

שבט דןכתובתנו
משמר הירדן מול בית 75
תל אביב - יפו

טלפון
2440914 - 054

אתר אינטרנט
לאתר האינטרנט

דואר אלקטרוני
Shevet.dan@gmail.com

לכל בעלי התפקידים

  • אבירן עדווי - מרכז בוגר פרטים
  • מאיה גילת - מרכזת הדרכה בוגרת פרטים
  • אסף בן ארי - מרכז צעיר פרטים