EN | RU

הנהגת שרון צפון

 • תיק המבנה המעודכן לקיץ 2013.
  פורסם על ידי ליעד גבעתי ביום 1/5/2013
  | לידיעה המלאה...

 • שמיניסטים ושכב"ג שימו לב...
  מצורף לינק לתמונות מהמסיבה של מחנה הקיץ מחזור שני!!!

  פורסם על ידי יערה לוזיה ביום 29/7/2012
  | לחץ כאן

 • הועלה ללוח הקבצים! שיר המחנה לשנת 2012 בביצוע מרכזים בוגרים
  פורסם על ידי הנהגת שרון צפון ביום 16/6/2012
  | לידיעה המלאה...
כתובתנו
רוטשילד 27
חדרה, 38362

טלפון
6220686 - 04

אתר אינטרנט
לאתר האינטרנט

דואר אלקטרוני
sharon-zafon@zofim.org.il

לכל בעלי התפקידים

 • שמעון רבין - ראש הנהגה פרטים
 • ענת פרידמן - גזברית הנהגה פרטים
 • איל פילוסוף - רכזת מפעלים הנהגתית פרטים