EN | RU

הנהגת ירושלים

  • עמוד פייסבוק מחודש להנהגה!
    הנהגת צופי ירושלים-הדף הרשמי

    פורסם על ידי . ביום 24/2/2014
    | לחץ כאן
כתובתנו
יהושע ייבין 8
ירושלים, 92387

טלפון
6791990 - 02

פקס
6791874 - 02

דואר אלקטרוני
jerusalem@zofim.org.il

לכל בעלי התפקידים

  • רותם רביבי - ראש הנהגה פרטים
  • יהושע רוקח - גזבר הנהגה פרטים
  • אלון לפלר - רכז מפעלים הנהגתי פרטים