EN | RU

הנהגת צופי ים

 • הזמנה לאירוע לציון סוף שנת הפעילות של "עוגן לחיים" ו"צמיד-ים" בנתניה
  פורסם על ידי צופי ים ביום 20/5/2012
  | לידיעה המלאה...

 • מזכירות צופי ים ישראל מאחלת לכם חג פסח שמח!
  פורסם על ידי צופי ים ביום 5/4/2012
  | לידיעה המלאה...

 • אליפות צופי ים ישראל נדחתה לתאריך 25.02.2012 מפאת מזג אוויר
  פורסם על ידי צופי ים ביום 14/2/2012
  | לידיעה המלאה...
כתובתנו
בית דנ-אביב, רח’ המלאכה 8, אזור התעשייה פולג
תל אביב - יפו

טלפון
8923100 - 09

דואר אלקטרוני
isscouts@017.net.il

לכל בעלי התפקידים

 • יובל גיגי - ראש הנהגה פרטים
 • ברכה הלפר - חברת צוות הנהגה פרטים
 • יוסף זברק - מרכז הנהגה פרטים