EN | RU

הנהגת תל אביב יפו

 • נפתחה ההרשמה לסמינר מיון תנועתי מועמדים לשנת שרות 27-28.12
  פורסם על ידי הנהגת ת"א יפו ביום 8/12/2013
  | לידיעה המלאה...

 • נפתחה ההרשמה לחנוכה 2013!!
  פורסם על ידי צוות הנהגה ביום 7/11/2013
 • נפתחה ההרשמה לחנוכה 2013!!
  פורסם על ידי צוות הנהגה ביום 7/11/2013כתובתנו
לוחמי גליפולי 49
תל אביב - יפו, 67068

טלפון
7301552 - 03

אתר אינטרנט
לאתר האינטרנט

דואר אלקטרוני
vereda@zofim.org.il

לכל בעלי התפקידים

 • יאני אפשטיין ז"ל - נשיא הנהגה פרטים
 • יהודה פישר - ראש הנהגה פרטים
 • ורד אהרון - גזברית הנהגה פרטים