EN | RU

הנהגת שרון דרום

  • שימו לב!ניתן למצוא את פלייר המחנה בלוח הקבצים!רוצו להרשםםם
    פורסם על ידי הנהגת שרון דרום ביום 13/6/2013כתובתנו
המסגר 4
רעננה, 43657

טלפון
9582444 - 09

אתר אינטרנט
לאתר האינטרנט

דואר אלקטרוני
sharon1@zofim.org.il

לכל בעלי התפקידים

  • אהוד גבעון - ראש הנהגה פרטים
  • אבי עסיס - מרכז הנהגה פרטים
  • אלעד וינשטיין - מרכז הדרכה הנהגתי פרטים