EN | RU

מחלקת הגשמה

 • לקראת המשך הכשרה לש"ש ונח"ל
  פורסם על ידי טל לוין ביום 29/1/2015
  | לידיעה המלאה...

 • סמינר מיון לגרעין רעים 9-10/1
  שימו לה - אין שחרורים מהמיון !!
  במקרה של אירוע חריג בלבד
  יש לשלוח אימייל עם הסבר ונימוק.
  כל היעדרות ללא אישור - תחשב כפרישה .
  ליטל - lital@zofim.org.il

  פורסם על ידי הגשמה ביום 1/1/2015
 • קרנח"ל !! בואו לחפש משמעות! תצטרפו למסלול הנח"ל בתנועת הצופים

  פורסם על ידי נח"ל ביום 2/10/2014כתובתנו
לוחמי גליפולי 49
תל אביב - יפו, 67068

טלפון
6303688 - 03

פקס
6318450 - 03

אתר אינטרנט
לאתר האינטרנט

דואר אלקטרוני
derech@zofim.org.il

לכל בעלי התפקידים

 • עמית שפירא - מנהלת מחלקה פרטים
 • איתי רוטשילד - גרעין תמורה - רכז גרעין פרטים
 • דניאל (סו) קינד - גרעין אנ"ת - רכזת גרעין פרטים