EN | RU

פורום הש"שים - הנהגת שרון צפון

 • יום שש ארצי לכל השש מכל התנועות- נשמע מעניין!
  פורסם על ידי טל ביום 23/12/2007
  | לידיעה המלאה...

 • פרטים על סמינ השש הקרוב
  פורסם על ידי טל ביום 22/12/2007
  | לידיעה המלאה...

 • האתר התחדש והתעדכן!!!
  פורסם על ידי מאור- מבואות ים. ביום 15/12/2007
  | לידיעה המלאה...
כתובתנו
הרברט סמואל 7
חדרה, 38362

טלפון
6220686 - 04

 • טל גפן - מרכזת בוגרת פרטים
 • השינשינים המגניבים של ההנהגה - חבר שנת שירות פרטים