EN | RU

שבט במדבר

  • נפתח טופס הצטרפות למאגר "הורים מרצים" - מוזמנים להיכנס ולהירשם!

    http://www.zofim.org.il/form.asp?item_id=664

    פורסם על ידי מאור שטרן ביום 4/3/2015
    | לידיעה המלאה...
כתובתנו
רחוב ארז 34, ת.ד. 917
עומר, 84965

פקס
6460991 - 08

אתר אינטרנט
לאתר האינטרנט

לכל בעלי התפקידים

  • דני עמית - ראש שבט פרטים
  • ערן ברלב - גזבר שבט פרטים
  • רותם טרקטינסקי - מרכזת בוגרת פרטים