zofim.org.il
  
 


 
אתר פורום מוביל ארצי
חץ  דפי מידע דף הבית » אתר פורום מוביל ארצי » ארכיון פורומים קודמים

ארכיון פורומים קודמים פורסם בתאריך 29/9/2007

  ישיבת הפורום ראשונה בתאריך:7.3.07

פרוטקול הישיבה

רשימת נוכחים

 

ישיבת הפורום בתאריך 18.4.07

פרוטקול הישיבה

 

ישיבת הפורום בתאריך  6.6.07

פרוטקול הישיבה

 

ישיבת הפורום בתאריך  5.9.07

פרוטקול הישיבה

 

ישיבת הפורום בתאריך  15.10.07

פרוטקול הישיבה

 

ישיבת הפורום בתאריך  7.11.07

פרוטקול הישיבה

 

ישיבת הפורום בתאריך  28.11.07

פרוטקול הישיבה

 

ישיבת הפורום בתאריך  19.12.07

פרוטקול הישיבה