zofim.org.il
  
 


 
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט צהלה » המילון הצהלוני הראשון!

המילון הצהלוני הראשון! פורסם בתאריך 7/12/2016

המילון הצהלוני הראשון !!!!

שלום לכל חניכי שבט צהלה !! פה תוכלו ללמוד על המושגים בעולם הצופים והשבט 

תשיעיסט - אדם בוגר השבט אשר סיים את הצופים בשנה שעברה.

שמיניסט - חבר שכב"ג בכתה י"ב, הותיקים ביותר בשכב"ג, ממלאים תפקידים כגון ראשג"דים, מדריכי חמישיות, מרכזים צעירים, ראשי מחסן, קיוסק ותחזוקה, ראשי קהילה, גימלים וצופיות ובכלל, הם מנהלים את השבט בתפקידים הבכירים והם עתידים לסיים את הצופים בסוף השנה. נכון לשנה, שכבת השמיניות הם שכבת רעם

שביעיסט - חבר שכב"ג בכתה י"א, ממלאים תפקידים כגון מדריכי ח',ז',צמי"ד, קהילה, גימלים, צופיות, ו' - בשנים מסויימות, ראשי להקה, ראשג"דים - בשנים מסויימות, חמישיות - בשנים מסויימות, חברי קיוסק ומחסן, ובכלל, הם עתידים לנהל את השבט בשנה הבאה. נכון לשנה, שכבת השביעיות הם שכבת מוביל

שישיסט - חבר שכב"ג בכתה י', החדשים ביותר בשכב"ג, ממלאים תפקידים כגון מדריכי ד', ה', ו' - בשנים מסויימות, חברי קיוסק ומחסן וחברי להקה. נכון לשנה, שכבת השישיות הם שכבת אתגר

חמישיסט - חניך בכתה ט', משתתפים בועדות שונות כמו גימלים, צופיות, קהילה, תחזוקה, מחסן, קיוסק, שירותים אך לא חברים בשכב"ג. הם עוברים פעולות בימי שלישי ומשתתפים בועדות בימי שישי. בימי שבת, הם עוברים פעולות מיוחדות הנקראות 'פעולות קורס'. הם עתידים להיכנס לשכב"ג בסוף השנה. בשבט צהלה, קיים אף נוהל המכונה 'דיסטנס' בו לחברי השכב"ג ולשכבת החמישיות אסור לבוא בקשרים שמעבר למסגרות התפקידים בצופים. נכון לשנה, שכבת החמישיות הם שכבת רותם.

 

שכב"ג - השכבה הבוגרת של השבט. כתות י', י"א, י"ב, ממלאים את תפקידי ההדרכה והתפעול של השבט. יוצאים לטיולים הנהגתיים, יוצאים לחלוץ מפעל, בונים מתקנים וכ'ו.

שכב"צ - השכבה הצעירה של השבט. כתות ד', ה', ו', ז', ח', ט'. עוברים פעולות וטיולים בהדרכת חברי השכב"ג.

חניך - ילד מכתות ד', ה', ו', ז', ח', ט', אשר אינו חבר שכב"ג, אלא חלק מהשכב"צ והוא עובר פעולות וטיולים המועברים לו על ידי המדריכים שלו מהשכב"ג.

מדריך - ילד מכתות י', י"א, י"ב, אשר אינו חניך בשכב"צ והינו חבר שכב"ג אשר מעביר פעולות וטיולים לחניכים, מהשכב"צ.

מחנאות - ערך צופי אשר מדבר על הבנייה המחנאית כגון: אוהלים, מתקנים, מפעלים, אירועים, מדורות ושאר דברי בנייה.

מחנאות שבטית - המחנאות השבטית הייתה פרס אשר החל את דרכו הרבה לפני שנות ה-2000. הפרס מחנאות שבטית היה מוענק במקומות שלישי, שני וראשון לשבטים הנבחרים בסיום מפעל המחנה קיץ. הפרס היה מוענק לשבטים אשר הבנייה והמתקנים שלהם היו הכי טובים לפי מדדים מסויימים. שבט צהלה זכה המון פעמים בפרס המחנאות השבטית לאורך השנים, ובתיעוד בין היתר בשנים 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, ובשנה האחרונה 2008. בשנת 2009, אוחד המחזור של צהלה עם המחזור של שבט הנשיא ובפעם הראשונה יצאו שני השבטים ביחד למחנה באותו המחזור. במהלך טקס הפרסים בסיום המחנה נשברה המסורת ארוכת השנים של השבט לזכות בפרס המחנאות השבטית במקום הראשון אשר זכה השבט בפרס המחנאות השבטית במקום השני, בעדיפות למקום הראשון לשבט הנשיא. בהמשך לשנת 2009, גם בשנים 2010 ו 2011 לא זכה שבט צהלה בפרס המחנאות השבטית במקום הראשון. בשנת 2012 חדל הפרס מלהתקיים כאשר נלקחה ההחלטה בראשות הנהגת תל-אביב לבטל את הפרס בגלל השלכות לא רצויות שהפרס הביא עימו ועם התחרות הקשה והלא טובה. מאז אותה שנה, כל שנה מנסים בצהלה לדבר עם ההנהגה על מנת להחזיר את הפרס לחלוקה ועד השנה, 2016, הפרס עדיין לא חזר לחלוקה. מי יודע, אולי יום אחד הפרס יחזור ... 

צוות הדרכה - הצוותים בשכב"ג אשר מדריכים, מראשג"דים וקשורים לכל נושא ההדרכה בשבט. כחצי שעה לפני כל פעולה, בשעה 16:00 בימי שלישי ובשעה 15:00 בימי שישי, צוות ההדרכה מתכנס באולם הגדול בשבט לשיחת הדרכה.

שיחת הדרכה - שיחה אשר מועברת לצוות הדרכה בשעות 16:00 בימי שלישי וב 15:00 בימי שישי. את השיחה מעבירים שלושת מרכזי ההדרכה הצעירים (נכון לשנה: רועי גלר, שירה כרמלי ונועה חליוה) והמרכזת הבוגרת להדרכה (נכון לשנה: ליאור סירקיס).

עוד לבוא בהמשך !!!