zofim.org.il
  
 


 
אתר משלחות קצרות
חץ  דפי מידע דף הבית » אתר משלחות קצרות » תשלום למשלחות

תשלום למשלחות פורסם בתאריך 13/2/2014

אתר התשלומים למשלחות התנועה

לחצו על שם המשלחת שלכם כדי להגיע לדף התשלום:

משלחות לגרמניה 2017

משלחת הנהגת רמת גן לפורטוגל 2017

משלחת שבט גימל לדנמרק 2017

את התשלום ניתן לחלק לעד 4 תשלומים ללא ריבית

לבעיות בתשלום: 03-6303677 (לציין את שם המשלחת)

 שימו לב - כדי לבדוק האם השלמתם את כל הטפסים עבור המשלחת שלכם - לחצו כאן

נהלי ביטול - תשלומים למשלחות קצרות
ביטול עד 01/02/2017 - ללא דמי ביטול
ביטול עד 01/03/2017 - דמי ביטול בסך 10%
ביטול עד 01/04/2017 - דמי ביטול בסך 20%
ביטול עד 01/05/2017 - דמי ביטול בסך 40%
ביטול עד 01/06/2017 - דמי ביטול בסך 70%
ביטול עד 01/07/2017 - דמי ביטול בסך 80%
ביטול לאחר 01/07/2017 - דמי ביטול בסך 90%
למרות נהלי ביטול אלו, אנו מבטיחים לבחון כל מקרה לגופו על מנת לסייע לחניכים הנדרשים לבטל את הנסיעה מסיבות שונות - עם זאת, ישנן התחייבות עבור כרטיסי טיסה ותשלומים לחו"ל שלא ניתנים להחזר.