zofim.org.il
  
 


 
אתר פורום מוביל ארצי
חץ  דפי מידע דף הבית » אתר פורום מוביל ארצי » פרוטוקולים - פורום מוביל ארצי 2014

פרוטוקולים - פורום מוביל ארצי 2014 פורסם בתאריך 30/1/2014

פרוטוקול פורום 9.3.2014 

נוכחים:

רלי, אופיר, מידד, אלדד, מאי, דרורי, עמרי, לי, סטיבן, אורן, עמית

אופיר מנהל אגף החינוך בתנועת הצופים הציג בפני חברי הפורום את עץ התפקידים בתנועה.

נעשה סבב בין כל חברי הפורום לגבי מועצות ההנהגה ברחבי התנועה: מה ההחלטה אותה תאמץ כל הנהגה לשים בה דגש ולממשה, ולגבי מועצות חניכים לדוגמה ברחבי התנועה.

חיפה – מטמיעים הכל לפי צוותי עבודה

שר"צ – טרם שוחחו על כך

שורק – מועצת חניכים

ת"א יפו – טרם

דרום – מועצת חניכים

שר"ד – אין לנו מועצת הנהגה...

החוף – בוטלה הפגישה שבה היו אמורים לדון על הנושא

צפון – לא ידוע

ירושלים – אין נציג נוכח

ר"ג – אין נציג נוכח

איילון – אין נציג נוכח

דן – אין נציג נוכח

בפגישה הקודמת הוחלט על הפקת מסמך המפרט את תפקיד אחראי מועצת חניכים מטעם השכב"ג. המסמך לא הופק ולכן צריך לעבוד עליו.

רלי סיפרה בשם יו"ר הפורום (עמית) ובשמה על הפגישה שערכו ביחד עם נציגים מארגון יום ההבנ"ה וחושן והדגישה את הנאמר מפיו של הנציג – שהארגון ישמח לעזור לתנועת הצופים בכל תחום שתזדקק לו לשם עשייה בתחום החינוך לשוויון מגדרי והוסיף שהארגון מאוד שמח לקבל את הפנייה מהתנועה.

עמית יו"ר הפורום העלתה את עניין האירוע הגדול אליו יגיעו כל חניכי התנועה מכיתה ז' שתוכנו הוא המאבק בשוויון המגדרי ובזכויות הקהילה הלהט"בית.

אופיר טען שההוצאות לאירוע שכזה עלולות להגיע לחצי מליון ש"ח, עלות שאינה אפשרית מבחינת התנועה, לכן הציע אירוע בשיתוף תנועות אחרות ו/או בשיתוף עריית ת"א.

רן לבל – מנכ"ל איגי הצטרף לשיחה.

חלק מחברי הפורום הביעו דעתם לגבי האירוע – שהוא עלול שלא לקדם את הנושא ושהוא אינו אופייני לתנועה שלנו.

לאחר דיון קצר ושיח בין שני הצדדים הוחלט שלנסות ולקדם תהליך פעולות הכנה לשכבה הבוגרת ומערך פעילות לחניכים הצעירים (שבשיאן יתבצעו פרויקטים בנושא) ובסופו יעלה אירוע גדול בשיתוף עריית ת"א ותנועות נוער נוספות בו תיקח התנועה חלק משמעותי.

חברי הפורום אמרו שאם יינתנו כלים כמו מערך פעילות ברור, עזרים, רעיונות לפרויקטים, האופן שבו אפשר להביא דוברים לשבט – אז יש סיכוי גדול יותר להירתמות ולהובלת תהליך חינוכי בכל שבט.

מפתח לכך הם המרכזים הצעירים וצריך לוודא שהם מבינים עד כמה זה חשוב.

חלק מחברי הפורום טענו שפעולות השכבה שלהם לא תמיד מתקיימות וכאשר כן – לא בנוכחות מלאה לכן קשה מאוד לקדם תהליך הכנה לשכבות הבוגרות.

נקבעה לתאריך 23.3.14 פגישת ביניים לפורום אליה יגיעו אלה המעוניינים לקחת חלק בקידום התהליך החינוכי בנושא בקהילה הלהט"בית.

נעשה סבב בין חברי הפורום בו הם הציגו עצמם מול מנכ"ל ארגון "איג"י" ונתנו דעתם לשאלה – מהן פעולות המפתח לקידום הנושא, להצלחת האירוע ולנוכחות כמעט מלאה של חניכי התנועה.

 

בסופה של הפגישה הועלה רעיון למנות "דובר" לפורום – נדון על כך בהמשך.

 

פרוטוקול ישיבה שנייה – פורום מוביל ארצי 16.2

נוכחים:

גל, רלי, עמית, סטיב, נטע, עילי, דרורי, אלדד, מידד, ליעד, מאי, עמרי

בפורום השני נכח גל בן שימול, מזכ"ל התנועה. עם פתיחת הפורום דיבר גל על חשיבות הפורום בעיניו ועל מטרת פעילותו.

חניכים וחברי שכב"ג בתנועה משוייכים לשלושה מעגלי שייכות- השבט, ההנהגה והתנועה. בעוד שבשבט מרגישים חברי השכב"ג קשורים ומעורבים, קיים ניתוק בין השבטים השונים בחלק מההנהגות או בין השבטים לתנועה הארצית. קיימת תחושה של חוסר מעורבות וחוסר יכולת להשפיע על החלטות ברמה תנועתית, אך גם חוסר רצון לקיים החלטות שהתקבלו ברמה התנועתית- כמו אלו שהתקבלו על ידי נציגי השבטים במועצת התנועה.

חשיבותו של הפורום, אם כן, היא בחיבור בין שבטים והנהגות, ביצירת מחויבות ותחושת שייכות בקרב חברי שכב"ג בארץ וביצירת פלטפורמה נגישה לפעילות ולפניות של חברי שכב"ג מרחבי הארץ.

הועלתה האפשרות של יצירת "דף קשר" של מרכזים צעירים או נציגי שבטים, שיועבר בין השבטים ודרכו יוכלו שבטים לתאם פעילויות משותפות.

הצגת התקדמות בנוגע להחלטות מועצת תנועה:

איסוף ותרומת מזון לאחר טיולים:

נוסח מכתב שמבהיר מה על כל מרכז לעשות על מנת לקיים את ההחלטה. המכתב יועבר לנציגים מהשבטים ברחבי הארץ.

הוחלט שהמכתב יישלח, בנוסף למרכזים הבוגרים, גם למרכזים הצעירים או לנציגים אחראים מהשכב"ג, עליהם תוטל האחריות ליישום ההחלטה.

כל מרכז שבט ייצור קשר עם עמותה או ארגון באזור השבט או העיר בה הוא נמצא, אליהם הוא מעוניין לתרום את המזון לאחר טיולים. לאחר שיצר עימם קשר, יעביר את כתובת הארגון או את פרטי איש הקשר חזרה לפורום הארצי לצורך יצירת דף קשר של ארגונים ועמותות ברחבי הארץ. הפורום ישמור על קשר עם נציגי השבטים לצורך ארגון הרשימה.

בנוסף, תתווסף שאלה לתחקיר שלפני טיולים, המוודאת לאן יתרום האחראי את המזון לאחר הטיול. כך ניתן לוודא כי ההחלטה אכן מיושמת.

בנוסף לכל אלו, חברי הפורום המוביל יפיצו את ההחלטה בהנהגות וישלחו מיילים מטעמם שיזכירו על הנושא, יוודאו את העשייה ויציעו עזרה.

מועצות חניכים בשבטים:

בכל שבט ייבחר אחראי מועצה מטעם השכב"ג. האחראי ייבחר על ידי השכב"ג ולא ישובץ לתפקיד.

כלים ייתנו לניהול המועצה- יום הכשרה הנהגתי מרוכז בתחילת השנה.

ייבחרו שני נציגים, בן ובת, מכל שכבה בשבט שישתתפו בפעילות המועצה.

המועצה תיפגש כל שבוע/שבועיים, עם אפשרות לקיום מועצות גדודיות.

האחראי על המועצה יהיה אחראי על פעילותה ועל הקשר בין השכב"ג לבינה.

 

המועצה אחראית על עזרה לפני אירועים או מפעלים- דרבון, הרשמה, ימי עבודה וכמו כן על ימי כיף למען חניכים.

יופק מסמך מנחה, עם קווי יסוד והגדרת תפקיד אחראי.

עלתה בעיה- שכב"גיסטים עלולים שלא להתמודד בתפקיד מפאת לחץ זמן או חוסר מוטיבציה. המשך דיון על כך- בפגישה הבאה.

הקהילה הלהט"בית:

יוחלט על שימוש בשפה מכילה ומקבלת בשכבות הבוגרות.

הפעילות תתמקד לאו דווקא בתמיכה בקהילה אלא בהתנהגות לפגיעה- יציאה כנגד ההומופוביה וכו'.

התנועה תשתתף בפעילות חברתית ברחבי הארץ ותפעל לקידום ערך השוויון וההתנגדות לאלימות.

השכבה הבוגרת תעבור פעילויות ומערכים בנושא, והתהליך יוזנק גם בקרב השכבות הצעירות בהתאם לרמת כל שכבה. יושם דגש על הכלת קבוצות בחברה. 

ב-17/5 יתקיים היום הבינ"ל נגד הומופוביה- ניתן לקיים יום פעילות בנושא ביום שישי ה-16/5.

תיכתב סיסמה קליטה חדשה בסגנון "לא מרימים ידיים" שניתן יהיה להתחבר אליה ולהפיץ בתנועה.

יקוימו פרויקטים במסגרת הנהגתית או בשיתוף פעולה של שבטים קרובים בנושא.

עלתה האופציה של פעילות יחד עם איגי- ארגון הנוער הגאה ברחבי התנועה.

כמו כן, עלתה האופציה של קיום עצרת של הצופים המוקדשת לנושא. עם זאת, עלתה בעיה שכן עצרת ארצית שכזו היא הפקה לוגיסטית שלא מתאימה לכולם, ומייצרת ריבוי עצרות כשבמצב הנוכחי לא כולם משתתפים בקיימות. הנושא יעלה להמשך דיון במפגש הבא.

 

טיולים וטיפוח שבילים:

ההחלטה תיושם ברמה ההנהגתית- כבר מיושמת בטיול אתגר של הנהגת חיפה, במהלכו יבוצעו פעולות פילוס שבילים והקמת פינות ישיבה בנחל חיק.

האחראים על הטיוליים ההנהגתיים לשכבות הנעורים או לשכב"ג יתאמו עם קק"ל/רשות הטבע והגנים/גופים הנוגעים למסלול בו יטיילו ויבררו איזו פעילות ניתן לבצע במהלך המסלול.

על מנת לוודא את העשייה, תוכנס שאלה בתחקיר לקראת טיולים הנוגעת לפעילות העתידה להתבצע במהלך הטיול. כמו כן, על מנת לערב את חברי השכב"ג בהחלטה וביישומה, ייבחרו שכב"גיסטים נציגים מהפורומים ההנהגתיים שיפעלו ליישום ההחלטה יחד עם האחראי על הטיול.

יישום ההחלטה יעלה לדיון במפגש הבא או דרך מיילים.

 

מועצת התנועה:

שואפים לקיים את מועצת התנועה בקיץ, עוד חצי שנה, על מנת שתתקיים בקיץ כל שנה החל מהמועצה הבאה. על מנת לקיים המשכיות בפורום המוביל, עלתה האפשרות שישתלבו בו גם חברי שכבות השישיות והשביעיות.

 

בחירת יו"ר לפורום המוביל הארצי:

הגדרת תפקיד היו"ר:

1.      איש קשר בתוך הפורום המוביל ואחראי על ריכוז התהליכים בין חברי הפורום.

2.      מפקח על התנהלות הפורום, מקיים בקרה על יעדים למשימות.

3.      מייצג את הפורום כלפי חוץ.

4.      איש קשר לפניות מהתנועה, מחברי שכב"ג בארץ ומחניכים.

לתפקיד היו"ר התמודדו ארבעה חברי פורום. מתוכם נבחרה עמית דריי, משבט גלעד בקריית אתא, הנהגת צפון. מזל טוב!

 

הערות של רלי:

כל מועצת הנהגה צריכה לבחור החלטה אחת או שתיים שהיא רוצה להתמקד בה ולהעביר לגביה תהליך.

מועצת חניכים – יש לא מעט שבטים שבהם זה כבר קיים (ובצורה מוצלחת) – כדאי לברר באילו שבטים זה קורה וללמוד מניסיונם.

בעצתו של גל, בפגישה הבאה אנחנו נדבר מעט על "העץ התנועתי" כדי שנוכל לחדד מול אילו גורמים כדאי לנו לעבוד באיזה נושא ולהבין את המנגנון בתוכו אנחנו פועלי 

 

 

פרוטוקול ישיבה ראשונה – פורום מוביל ארצי 19.1

נוכחים:

רלי, לי, דינאמיקה, רעות, עמית, ליעד, סטיב, עמרי, מידד, עילי, אלדד

חסרים:

רחל, דרורי, מאי, נטע, אורן

דיון על החלטות מועצת תנועה:

החלטה פרטית מס' 3 – מועצת חניכים:

שבטי התנועה יקימו מועצת חניכים בכל שבט. מועצת השבט תדון בעניינים הקשורים והמעסיקים את חניכי השכבה הצעירה. במועצה יוכלו חניכי כל השכבות להעלות רעיונות, הצעות, או ביקורת על התנהלות השבט. חניכי המועצה יחליטו גם לגבי מעורבות החניכים הצעירים בימי עבודה ופרויקטים שבטיים.

ההצעה הועלתה על ידי חניך מגבעתיים, שעזב לאחר מכן את הצופים- המקרה מעיד על כך שחניכים לא מוצאים מקום לפעול ולהתבטא בשבט.

הועלו חששות שהקונספט לא יעבוד בשבטים מסוימים, לדוגמא כאלה שהשכב"ג בהם חלש. עלתה בעיה שאין על מה לדבר באופן קבוע עם מועצת החניכים, אלא רק לפני מפעלים או נקודות שיא (אין טעם לפגישה חודשית).

למרות זאת, חניכים מתלהבים מאוד מהרעיון והוא עובד טוב מאוד בשבטים מסויימים באופן קבוע- המועצה לוקחת חלק בהחלטות שבטיות, פועלת למען השבט וכו'. לרוב בשבטים האלה יש שכב"גיסט שאחראי על המועצה ועובד איתה באופן צמוד.

לסיכום, כדי שמועצת חניכים תעבוד בשבט נדרש:

-          היענות מצד השכב"ג

-          להגדיר בעל תפקיד שאחראי על המוצעה

-          הכשרה מסודרת לאחראים על המועצות- הנחיות מפורטות מהפורום המוביל/הכשרה הנהגתית/פורום הנהגתי לראשי מועצות חניכים

-          פרסום, הצגה מסודרת והחדרה של הרעיון לשבטים שאין בהם מועצות חניכים

החלטה פרטית מס' 4 – תמיכה בשוויון לקהילה הלהט"בית:

בימים אלו מתנהל מאבק לשיווין עבור הקהילה הלהט"בית- לאפשר לאוכלוסיה הגאה לקבל זכויות, ככל האזרחים, בלי הבדל דת גזע ומין. תנועת הצופים, מעצם החלטת מועצת התנועה, תצא בהצהרה תמיכה במאבק, תעביר פעילות בנושא בקרב השכבה הבוגרת, תעודד לקחת חלק מחאתי ותאפשר יוזמות פרטיות סביב הנושא.

הועלתה נקודה בעייתית, לפיה "כפייה" של תמיכה במתן זכויות לקהילה הלהט"בית עלולה לעורר התנגדות או צחוק בקרב חברי שכב"ג, ואף לגרום לפגיעה במטרה. במקום לצאת בהצהרה ספציפית שעלולה לעורר התנגדות לגבי תמיכה בקהילה, ניתן לתמוך באופן כללי בשוויון לכלל האזרחים שכולל בתוכו את הקהילה הלהט"בית. בנוסף, ההחלטה היא כללית ולא מגדירה בדיוק כיצד על חברי השכב"ג בשבטים השונים לפעול.

מנגד, עלתה הנקודה שיש חשיבות לצאת בהצהרה ולתמוך באופן ספציפי בקהילה הלהט"בית. עצם העובדה שמישהו עשוי להתנגד להחלטה מעיד על כך שאנשים מתנגדים לשוויון. בגלל שתנועת הצופים מחנכת לשוויון נבחרה ההחלטה ונבחר להתמקד בבעיה הספציפית של היעדר זכויות לקהילה הלהט"בית. על מנת למנוע התנגדות או זלזול בהצעה, חשוב "להכין את השטח" ולהחדיר את הרעיון שעומד מאחורי ההצעה לשכבות הבוגרות בצורה הדרגתית ומובנית. הועלתה האפשרות של הבאת מרצים חיצוניים או נציגים מהקהילה הגאה שירצו בשבטים השונים או מול הפורום המוביל על מנת לתמוך בהצעה ולאפשר לפעול בצורה נכונה.

בסופו של דבר, הוחלט שמדובר במסר של שוויון זכויות לכלל האזרחים, ובפרט לקהילה הלהט"בית, ושיש להמשיך לדון בהנהגות כיצד ליישם את ההחלטה. כל נציג של הפורום יעלה את הנושא לדיון במועצה/פורום ההנהגתי בו יחשבו כיצד יש להעביר את ההחלטה לשכבות הבוגרות, האם יש להעביר תכנים בנושא גם לחניכי צעירה/נעורים וכו'.

החלטה פרטית מס' 5 – איסוף וחלוקת מזון אחרי טיולים:

התנועה תחליט כי בסוף כל טיול או מפעל שבטי, תנועתי או הנהגתי המזון שנשאר יתרם לנזקקים בצורה מסודרת בעזרת ארגונים ועמותות שיסייעו לכך. כמויות המזון שנזרקות יכולות להאכיל אלפי משפחות בשנה שאין להן ונמצאות מתחת לקו העוני.

הוחלט כי יש לוודא שהמהלך נעשה בכל ההנהגה, ולספק למרכזי השבטים/האחראים בשבטים את האפשרות לתרום את המזון. הועלתה האפשרות שעל הפרויקט יהיו אחראים חברי שכב"ג שאינם המרכזים הבוגרים/המרכזים הצעירים.

הפורום המוביל יספק לאחראים/למרכזים מפה תנועתית שכוללת אנשי קשר או ארגונים אליהם ניתן לפנות באזורים השונים על מנת להעביר את המזון לנזקקים. הפורום ידאג להפיץ את ההחלטה ואת המפה בתנועה.

החלטה הנהגתית מס' 2 – טיפוח שבילים:

כחלק בלתי נפרד ממפעלי התנועה, עם דגש על טיולי פסח הנהגתיים וטיול חנוכה, יפעלו חברי השכבה הבוגרת והחניכים הבוגרים בתנועה (חניכי ח'-ט') בשיתוף עם הגורמים השונים לשיפור שבילי ישראל:

אחד מימי הטיול (בחנוכה- היום הראשון) יוקדש ל"אימוץ" מסלול- ניקוי, סידור, סלילת שביל מחדש, בניית פינות ישיבה בשביל, ניקוי השביל, בניית פינות הצבת מים עם "מלאכי שביל ישראל", בניית חוות לחיות בר ועוד. הכל בתיאום עם הרשויות ובתכנון מראש. (הנהגת חיפה)

הועלו דוגמאות מניסיונות מוצלחים של פרויקטים דומים בעבר, כמו טיפוח שבילים, הקמת פינות ישיבה וניקוי חופים בטיולים של בתי ספר ושבטים. ניתן ליישם את ההחלטה בעיקר בימים ראשונים של טיולים בהם אין הליכה של ממש (אלא רק נסיעה והתארגנות בחניון). ניתן ליישם גם תוך כדי הליכה במסלול או בסוף המסלול.

הועלתה הבעיה שפרויקט כזה הוא מורכב לוגיסטית ומקשה מאוד על הוצאת מפעלים- דורש תכנון מורכב, מעלה את המחירים במידה ונדרשים אוטובוסים נוספים וכו'. עם זאת, ניתן לשלב את הפרויקט תוך כדי ההליכה/ביום הראשון הלא מנוצל של הטיול, או לחלופין להקדיש מפעל שלם לפרויקט- סמינר שלם שמוקדש לטיפוח שביל לדוגמא (לאו דווקא אחד מהטיולים הגדולים כמו פסח או חנוכה). ניתן, בתור התחלה, ליישם כפיילוט במספר שבטים.

מה התפקיד של הפורום המוביל הארצי? + פעילות הפורום והגדרות

·         תכנון מועצת התנועה שבקיץ, ניהול והנחייה שלה. בה ייבחר הפורום המוביל הבא

·         תכנון ויישום של הצעות מועצת התנועה

·         הנחיית המועצות והפורומים ההנהגתיים

·         הפצת ופרסום החלטות מועצת התנועה

·         הפצת ופרסום קיום הפורום המוביל, הפצת המיילים של חברי הפורום כמוקד לפניות בהנהגות

·         ייצוג החניכים בתנועה- להעלות רעיונות

·         עידוד פעילות ואורח חיים דמוקרטי בשבטים

·         לקיחת חלק פעיל בניהול התנועה

·         העלאת רעיונות ויוזמות חדשות, פעילות למענן (בנוסף להחלטות מועצת תנועה)

·         החלפת רעיונות בין הנהגות

בפורום הבא ייבחר יו"ר ארצי.

הפורום הביע תמיכה שמזכ"ל התנועה, יו"ר התנועה ומנהל אגף החינוך יהיו בקשר עם חברי הפורום, יתייעצו עימו ויתחשבו בדעתו בנושאים שונים.

באחד הפורומים הקרובים ישתתף מזכ"ל התנועה. בעתיד, יתארח בפורום מרצה חיצוני (אולי נציג מהקהילה הגאה בהתאם להחלטה ממועצת התנועה).

הוחלט שכל נציג מהפורום מעלה בפורום ההנהגתי / מועצה הנהגתית הקרובה את ההצעות שנבחרו במועצת תנועה. כל הנהגה תבחר הצעה אחת בה היא תדון לעומק ותשים עליה דגש הנהגתי, בנוסף להצעות האחרות (שגם אותן ניתן להטמיע).

עלה חשש שאנשים בפורומים ההנהגתיים לא יתעניינו בהחלטות הפורום המוביל ושהן לא יועברו הלאה לשבטים.

בהתאם, כל נציג פורום מוביל מעלה לדיון במועצה ההנהגתית את השאלה- מי צריך להשתתף במועצה ומי צריך להוביל את החלטות מועצת התנועה- מרכזים צעירים או נציגים נבחרים?

הצבעה- קיום הפורום עם או ללא חאקי:

בעד- 6

נגד- 4

נבחר שהפורום יקיים פגישות עם חאקי מלא.

הוחלט על חלוקה לזוגות/קבוצות עבודה, כך שכל קבוצה מקדמת את החלטת מההחלטות ומגיעה עם כיוון ורעיונות כלליים לפגישה הבאה של הפורום המוביל.

אלדד ועילי- טיפוח מסלולי טיול

רעות וסטיב- מועצת חניכים

מאי, עמרי ומידד- איסוף מזון אחרי טיולים

דרורי, ליעד ועמית- תמיכה בשוויון עבור הקהילה הלהט"בית

חברי פורום שלא היו יצטרפו לאחת הקבוצות.