zofim.org.il
  
 


 
אתר פורום מוביל ארצי
חץ  דפי מידע דף הבית » אתר פורום מוביל ארצי » פרויקט מרכזי למידה

פרויקט מרכזי למידה פורסם בתאריך 1/1/2012

לדף המידע מצורף קובץ נלווה

  מה זה הפרויקט הזה?

במועצת התנועה הנ"ט שהתמקדה בפערים בחברה הישראלית בעקבות המחאה החברתית בקיץ 2011, התקבלה הצעה ברוב קולות להקמת מרכז למידה בכל אחד מהשבטים בתנועה. על פי ההצעה חברי השכב"ג של כל שבט יעבירו שיעורי עזר לתלמידי היסודי מבתי הספר מהם מגיעים החניכים של השבט.
 
 
 
מה היא מועצת תנועה? 
מועצת תנועה היא המקום של שכב"ג תנועת הצופים להעביר החלטות באופן תנועתי. מועצת התנועה מתכנסת אחת לשנה, לאחר מחנות הקיץ, אליה מגיע נציג מכל שבט. עיקרה הוא הצעות להחלטה שמועלות על ידי חברי השכבה הבוגרת בתנועה, דיונים על הצעות אלו ולבסוף- הצבעה דמוקרטית על הצעות אלו. בנוסף למועצת התנועה אחת לחודש מתכנס הפורום המוביל הארצי בו חברים שביעיסט ושמיניסט מכל הנהגה. הפורום המוביל הארצי אחראי על ההוצאה לפועל של ההצעות שהתקבלו במועצת התנועה. בנוסף הפורום משמש חלק חשוב במנגנון ומייצג במהלך השנה את שכב"ג התנועה במטה התנועה ויכול לפעול למען מטרות אחרות במהלך השנה.
 
 
 
על איזה מנגנון אתם מדברים?
בתנועת הצופים אין שום רעיון או פרויקט שמתרחש באופן תנועתי והוצע על ידי שכבגיס"ט בתנועה. לחברי השכבה הבוגרת בתנועה רעיונות טובים מאוד, ומאחר שאנו תנועת נוער, מן הראוי שהתנועה תתנהל על פי החלטת השכבה הבוגרת ויתרחשו פרויקטים תנועתיים בכל הארץ. כיום מועצת התנועה היא הדרך שלנו להעלות רעיונות אלה ולקבל אישור מהם מנציגי כל השבטים בארץ ולאחר מכן להוציאם לפועל. בנוסף, גם אם במהלך השנה לשכבגיסט יש רעיון או נושא שהוא חושב שכל התנועה צריכה להתאגד סביבו- הוא יכול לפנות לנציג בהנהגה שלו של הפורום מוביל ארצי ומשם להביא את הרעיון לישיבת הפורום מוביל ארצי. אם יתקבל הרעיון גם הוא יתבצע בתנועה. 
 
ובדומה למנגנון שמתואר למעלה, בקצרה: שכבגיסט הציעה הצעה במועצת תנועה, דיינו עליה והיא נבחרה על ידי נציגי כל השבטים בתנועה, לכן אין סיבה שלא תצא לפועל בכל השבטים בתנועה.
 
 
 
אז איך מתחילים?
 
בעקבות ההחלטה של מועצת התנועה מחלקת נוער בסיכון וקהילה כתבה תוכנית מפורטת להקמת מרכז למידה. חשוב לציין כי זו היא הצעה ומסגרת כללית להקמת המרכז וכי כל שבט יכול לבחור איך להפעיל אותו: מחניכה אישית וקביעת שעות לכל תלמיד, עד התעסקות חברתית ולימוד באמצעות סנדות ומשחקים. לדף זה מצורפת החוברת להקמת מרכזי הלמידה לשימושכם, בהצלחה!
 
 
 
 
 
 
 
לכל שאלה ניתן לפנות לנציגי הפורום המוביל הארצי בהנהגות, או לטלפון 0542440121
 
בנוסף ניתן לפנות למחלקת נוער בסיכון וקהילה
 

קובץ נלווה:  קובץ נלווה  הקמת מרכז למידה בשבט.doc (248 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !