zofim.org.il
  
 


 
מחלקת הגשמה
חץ  דפי מידע דף הבית » מחלקת הגשמה » תהליך יציאה לשנת שירות

תהליך יציאה לשנת שירות פורסם בתאריך 30/10/2011

תאריך

אירוע

הערות

עד ה- 30/10/2016

הרשמה לתהליך המיון לשנת שירות  ונח"ל באתר

ההרשמה באתר מתבצעת ע"י פתיחת תיק מועמד לש"ש, הכוללת מילוי שאלון עומק והעלאת תמונה עדכנית

רק מי שפתח/ה תיק מועמד באתר יוכל/תוכל לקחת חלק בתהליך המיון

3-14/11/2016

מיון ראשוני לשנת שירות ונח"ל + פעילות על נתיבי הגשמה

זהו השלב הממין הראשון בתהליך. המיון יתבצע בהנהגות (כל הנהגה תפרסם את התאריך המדויק שלה).

השמיניסטים ישתתפו בסדנת מיון לצורך בחינת התאמתם לשנת שירות בתנועת הצופים וכן יבחנו יכולות ספציפיות לצורך המשך המיון בגרעינים השונים.

הודעה על עבר לראיון/לא עבר תתפרסם דרך התיק האישי באתר, עד כשבוע לאחר המיון.

לאחר המיון יערך פאנל גרעינים/הסבר על הגרעינים לכלל המתמיינים

14/11-31/12/2016

ביקורים בקומונות

כחלק מתהליך ההכנה והמיון על כל שמיניסט לבקר בקומונה ולמלא ולהעלות לאתר טופס המסכם את חוויית הביקור

13/11-1/12/2016

ראיונות לשנת שירות ונח"ל

ראיונות למועמדים – לכל מי שעבר את שלב המיון הראשוני

לצורך היכרות מעמיקה יותר ובחינת התאמתו ויכולותיו והכוונה לנתיב הגשמה רלוונטי.

בסוף הריאיון ימלא השמיניסט שאלון העדפות לשיבוץ למיון התנועתי.

4-5/11/2016

סמינר הכרות נח"ל 1/8

סמינר רשות לכלל השמיניסטים המתעניינים במסלול הנח"ל או מתלבטים ורוצים לקבל מידע נוסף ומעמיק יותר

7/12/2016

סגירת רשימות סופיות מההנהגות

זהו השלב הממין השני המתבצע לאחר הראיונות.

התשובות של עבר/לא עבר למיון התנועתי יפורסמו בתיק האישי באתר

20/12/2016

פרסום שיבוץ למיון תנועתי

פרסום בתיק האישי של נתיב ההגשמה אליו מתמיין השמיניסט במיון התנועתי.

השיבוץ נקבע על ידי מחלקת הגשמה תוך התחשבות בהתעניינות השמיניסט , ביכולותיו האישיות – כפי שעלו מתוך המיון הראשוני , הראיונות ומחוות הדעת שממלאים מרכז השבט וראש השבט,  ובהתאם לצורכי התנועה.

3/1/2017

סגירת הרשמה לסמינר מיון

עד לתאריך זה, על כל השמיניסטים להירשם במסגרת השבטים וההנהגות, לסמינר המיון התנועתי

13-14/01/2017

סמינר מיון לשנת שירות ונח"ל

לסמינר יגיעו כל השמיניסטים (מלש"שים – מועמדים לשנת שירות) שנמצאו מתאימים לש"ש ונח"ל במיון הראשוני ובראיונות.

המיון מתבצע במספר מוקדים, על פי גרעינים. בסמינר יקבע מי מהמועמדים עוברים לשנת שירות ומי יהיו ברשימת המתנה.

05/02/2017

פרסום רשימת שיבוצים לשנת שירות ונח"ל

הפרסום הסופי של מי שהתקבל לשנת שירות ונח"ל בתנועת הצופים ושל רשימת ההמתנה. התשובות יפורסמו במערכת האינטרנטית.

17-18/02/2017

סמינר הכשרה 1

סמינר הכשרה על פי גרעינים

26-30/03/2017

מפגש הנהגתי למיועדים לשנת שירות ונח"ל

מפגש לכלל השמיניסים בהנהגה היוצאים לשנת שירות ונח"ל בתנועת הצופים ומחוצה לה

26/3/2017

מפגש נח"ל 1/8

המשך תהליך ההכשרה והגיבוש לגרעין נח"ל 1/8

28-29/04/2017

סמינר הכשרה 2

המשך תהליך ההכשרה לשנת שירות ונח"ל, על פי גרעינים

21/05/2017

פרסום שיבוצים לקומונות

 

4-15/06/2017

ימי קליטת ש"ש בהנהגות

היום יכלול מפגש הכרות של הקומונות ושל הש"ש במרחב ההנהגה ואסיפת הורים. ניתן לשלב גם עם ביקור בימי פעילות בשבטים ובמסגרות הקולטות. היום יקבע לכל הנהגה בנפרד ובהתאם ללוח המבחנים של השמיניסטים

אוגוסט

קורס פתיחת שנת שירות + חפיפה בקומונות + קורסים מקצועיים.

הקורס והחפיפה שבעקבותיו מהווים את סיום ההכשרה ואת תחילת שנת השירות. הנוכחות בחפיפה ובקורס הינה  חובה לצורך התחלת שנת השירות

קורסי הכשרה נוספים אליהם יוצאים חלק מהש"ש– גזברים, מרכזי שבטים, הכשרת פנימיות וכדומה. חלק מהפנימיות ממשיכות את הכשרתם גם לשבוע שאחרי.

25/8/2017

תחילת שנת שירות

יום כניסת הש"שנים לקומונה!

תאריכים סופיים על ההכשרות באוגוסט ימסרו בהמשך השנה. אנא היערכו מראש

 

עדכונים לגבי התהליך יופיעו באתר המחלקה, ועל השמיניסט/ית מוטלת האחריות הבלעדית לבדוק, לברר, ולעדכן את הפרטים הדרושים, בהתאם לשלב הרלוונטי בתהליך.

חשוב להבין - כל השלבים בתהליך הם שלבים מחייבים, כולל נוכחות מלאה בכל ההכשרות. זהו תנאי הכרחי להמשך התהליך, בכל שלב שהוא. רצינותו/ה והתנהגותו/ה של השמיניסט ממשיכות להיבחן לאורך כל התהליך, גם לאחר הקבלה לגרעינים השונים.

יש לציין שהשמיניסט/ית נבדק/ת לא רק בהתנהגותו/ב בסמינרים ובתהליך המיון וההכשרה אלא גם ביומיום בשבט.

 

מתחילת חודש אוגוסט מתקיימות הכשרות רבות, במסגרות השונות, אשר מחייבות נוכחות של כל ש"ש במסגרת הרלוונטית לו/לה. בחלק מהמסגרות תאריך תחילת שנת השירות נקבע כבר לאמצע אוגוסט. פירוט התאריכים יימסר לשמיניסטים לקראת חודש יולי.

אנא היערכו לקיץ בהתאם.