zofim.org.il
  
 


 
מועצת הנהגת שרון-צפון
חץ  דפי מידע דף הבית » מועצת הנהגת שרון-צפון » תקנון מועצת הנהגה

תקנון מועצת הנהגה פורסם בתאריך 24/5/2005

לדף המידע מצורף קובץ נלווה

תקנון מועצת ההנהגה

 

החלטה שאושרה בפני המליאה, הינה מחייבת בכל הרמות

 • כיצד ניתן לשנות החלטה שהתקבלה?
  על-מנת לשנות החלטה יש להשיג לפחות 12 חברים במליאה אשר מתנגדים להחלטה. ההחלטה תעלה שוב למליאה ועל השינוי לעבור ברוב של 66%.
 • האם למשקיפים זכות להשתתף בדיון?
  לנציגי השבטים המגיעים לישיבות המליאה מותר להשתתף בדיון ולהביע את דעתם בזמן שיוקצב להם אך אין להם זכות הצבעה
 • האם דרוש חאקי לישיבות מליאה?
  לא, המליאות לא יתקיימו על חאקי.

 

רק מי שנבחר כנציג השבט במועצה הינו בעל זכות הצבעה בועדות  או במליאה

 • כמה נציגים מכל שבט יכולים להצביע?
  נציג מכל שכבה- סה"כ 3 קולות לשבט. אם אין לשבט נציג מכל שכבה מותר להביא 2 נציגים משכבה.
 • מהו מעמדם של צוות מרכזים בוגר וצוות הנהגה במליאה?
  לכל צוות מרכזים בוגר משבט יש קול אחד, אפילו אם הם שני מרכזים.
  צוות הנהגה ייוצג במליאה באמצעות קול אחד.
 • מהו מינימום השבטים שצריכים להיות נוכחים בועדה כדי שההחלטה תהיה תקפה?
  אין מינימום שבטים. מי שמגיע משפיע?
 • האם ניתן לשלוח מחליפים לועדות ולמליאה?
  לועדות לא ניתן לשלוח מחליפים כי מתקיים תהליך בועדות.
  למליאה ניתן לשלוח מחליפים.
 • האם לכל נציג מליאה יש זכות הצבעה בועדות?
  לא, רק לחברי ועדה מתוך המליאה.
 • האם לבעלי תפקידים זכות הצבעה בועדות?
  זכותם של בעלי תפקידים שתפקידם נוגע להחלטות להגיע לישיבות. חשוב לזכור, גם אם הם לא יגיעו ההחלטות יתקבלו.

 

רק שבטים הנוכחים במליאה בעלי זכות הצבעה

·        האם לשבט שלא הגיע יש זכות הצבעה?
אם חברי השכב"ג לא הגיעו אין להם זכות לשלוח את הקול שלהם וגם לצוות הבוגר של אותו שבט אין קול באותה מליאה.

·        מהו מינימום השבטים שצריכים להיות במליאה?
אין מינימום של שבטים כדי שתתקיים ישיבת מליאה. התאריכים ידועים מאש ולא ניתנים להזזה. שבט שלא יכול להגיע צריך להודיע מראש לחברי ועדת מליאה.

·        כיצד מתקיימת ההצבעה?
בהרמת יד.

·        בכמה מקסימום ועדות מותר לשבט להשתתף?
מספר בלתי מוגבל של ועדות.

 

 

 

 

לכל אדם שהחלטות המועצה עלולות לגעת בו יש זכות להשתתף בדיוני המליאה והועדות

·        האם לחניכים יש זכות להשתתף בדיוני המליאה?
חניכים יכולים להיות משקיפים הוועדות המליאה. (למשקיף מותר לבוא לישיבות ולהביע את דעתו בזמן המוקצב לכך. אין לו זכות הצבעה).

·        האם לראשי שבטים יש קול במליאה?
לראשי השבטים יהיה קול נפרד במליאה בנפרד מהמרכזים הבוגרים.

·        האם להורים אחרים זכות להגיע לדיונים?
לא

 

הנושאים שידונו במליאה יקבעו מראש בלבד

·        כיצד ניתן להעלות נושאים למליאה?
יש לשלוח הצעות לועדת מליאה והיא תעלה לדיון במליאה.

·        מי יכול להעלות נושאים למליאה?
הצעות מהשבט יעברו לנציגים שיעבירו אותן לועדות שתדון בהן ואם תמצא לנכון תעלה אותן למליאה דרך ועדת מליאה. ניתן להציע הצעות באתר המועצה בפורום.

 

כלי העברת המידע בין חברי המועצה/ועדה לכלל ההנהגה יהיה אתר המועצה בהנהגה

·        על אילו דברים להתפרסם באתר?
פרוטוקול ישיבות מליאה וישיבות ועדה, נושאי ישיבות של ועדות ומליאה וזמן ומקום של ישיבות.

 

על החלטות המועצה להתחשב באינטרסים של השבטים

·        מה קורה כשהחלטה של  המועצה סותרת את רצון/החלטת שבט?
יש להגיש ערעור לוועדת משמעת. אם ברצון השבט להגיש ערעור על החלטת ועדת משמעת יש להעלותו בפני ועדת מליאה והיא תחליט אם להעלותו שנית במליאה.

·        מה קורה כאשר יש החלטות מועצה הנוגעות לשבט מסוים (האם מותר להם להשתתף בהצבעה? האם למשמעות הקול של השבט המסוים עוצמה גדולה יותר, איזו?)
לשבט מותר להגיע למליאה אך אין לו זכות הצבעה. לנציגים מהשבט (לא בהכרח נציגי המליאה) תנתן ההזדמנות להביע את עמדתם במשך 10 דק'.
(*הנחת היסוד היא שהמליאה לא תכפה על השבט לעשות דבר שלא ירצה)

 

על מנת לקיים ישיבת ועדה יש לכנס מינימום של נציגות המועצה בשבטים

·        מהו מינימום הנציגים מהשבטים שיכולים להשתתף בישיבת ועדה על מנת שהחלטותיה יהיו תקפות?
אין מינימום נציגות מהשבטים.

·        כמה נציגים מכל שבט יכולים להצביע בישיבת ועדה?
לנציג המליאה בועדה-קול אחד ולבעל המקצוע מהשבט קול אחד. גם אם יש צוות שהגיע מהשבט ונכח בישיבה יש לכל הצוות קול אחד.

 

מועצת ההנהגה תהיה אחראית על המהות החנוכית והלוגיסטית של מחנה הקיץ בהנהגת שרון-צפון כולל תכנון וביצוע ותהיה מחויבת לעמוד בלוחות הזמנים שייקבעו על ידי ההנהגה

·        מה לגבי ועדות שאינן מתפקדות?
האחריות לגבי החלטות אלו תעבור לועדת מליאה.

·        עד מתי ניתן לקבל החלטות לגבי המחנה?
ניתן לקבל החלטות עד סמינר יור"ים ראשג"דים. ההחלטות שלא יתקבלו, יתקבלו בועדת מליאה.

 

מועצת ההנהגה מנוהלת על ידי צוות מוביל

·        מיהם חברי הצוות המוביל?
יו"ריות מועצת ההנהגה היוצאות, 1/6, 1/7, 1/8, מרכז בוגר ומלווה מטעם ההנהגה.

·        מהו תפקיד הצוות המוביל?
פרסום תוכן הישיבות, לקחת חלק פעיל בועדות כדי לא להתנתק, ניהול לוגיסטי של המליאה.

·        כיצד על הצוות המוביל להגיב במידה וועדה לא מתפקדת?
על ועדת מליאה לערוך שיחה מקדימה ואם השיחה לא עוזרת לקבל את ההחלטות במקום הוועדה.קובץ נלווה:  קובץ נלווה  takanon(1).doc (36 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !