zofim.org.il
  
 


 
שבט כפיר
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט כפיר » החאקי ההבטחה וההצדה הצופית

החאקי ההבטחה וההצדה הצופית פורסם בתאריך 5/2/2010

החאקי

החאקי הוא הלבוש הרשמי של תנועת הצופים. מדים אלה נקבעו ע"י סר באדן פאוול ועוצבו לפי מדי הצבא הבריטי.

אנו לובשים חאקי מכמה סיבות: 
א.איחוד – החאקי מאחד את הצופים בכל רחבי העולם, הוא הסמל המובהק של הצופים ונותן הרגשה של איחוד. 
ב. ייחוד – בראשית המדינה ואף לפני כן היו תנועות שתלבושתן היא כחולה ולכן החאקי מייחד אותנו ונותן לנו גוון שונה. 
ג. שויון – החאקי הוא מצרך זול יחסית והוא מסמל את השויון של התנועה – כולם שווים בלבושם ולאחד אין בגד יותר יקר או יפה מהשני כדי לתת הרגשת איחוד יותר טובה. 
ד. הסוואה – מוצאו של החאקי הוא מהחיילים והחיילים צריכים הסוואה ולכן החאקי משמש גם כהסוואה. 

עוד גירסא טוענת שהחאקי בא כהזדהות עם החלוצים הארץ ישראל.

 

 

עניבות

העניבה מסמלת את הגיל/תפקיד בשבט, לכל עניבה צבע משלה.

אצל החניכים העניבה מסמלת את הגיל, לכל שכבה עניבה משלה.

בשכבות הבוגרות העניבה מסמלת את התפקיד.

את העניבות מקבלים החניכים בטיול פתיחת שנה והשכבות הבוגרות מקבלות את העניבה בטקס אש בפתיחת השנה.

העניבות:

 -כיתה ד'

-כיתה ה'

-כיתה ו'

-כיתה ז'

-כיתה ח'

-כיתה ט'

- מדריך

- פעיל

- ראשג"ד

- ראש מחסן 

            -מדריך שנה שנייה

-כיתה י"ב

- ש"ש    

-מרכז בוגר

-מרכז הנהגה

את הדרגות מקבלים החניכים בטקס מעבר הדרגה ביום שבט

- ניצן זהו נבט צעיר וחדש, בדומה לחניכי כיתות ד'. הדרגה מוענקת לחניכי כיתות ד' ביום שבט בטקס מעבר הדרגה. עונדים את הדרגה על כיס שמאל של חולצת החאקי.

-על דרגה ג' מצוירים עלי חבצלת המוקפים בחבל, שמראה לנו את הקשר לצופיות. זה החלק הראשון בהסתדרות הצופים. החניכים המקבלים את הדרגה הם שכבת ה"נחשונים" – כיתות ה'. הדרגה מראה על ידיעה של חלק בצופיות מעשית, קבלת הכשרה צופית חלקית. את הדרגה עונדים על כיס שמאל במקום דרגת ניצן.

-על דרגה ב' מופיע ציור של מגן דוד, המוקף מגן דוד, המראה את החיזוק בנושא הצופיות. ציור זה הוא חלק נוסף בסמל הסתדרות הצופים. החניכים המקבלים את הדרגה הם שכבת "משוטטים" – כיתות ו'. את הדרגה עונדים בכיס שמאל במקום דרגה ג'.

-הסמל כולל בתוכו את דרגה ג' ודרגה ב', ומוקף בחבל המראה את הקשר לצופיות. החניכים המקבלים את הדרגה הם שכבת "חותרים" – כיתות ז'. את הדרגה עונדים על כיס שמאל במקום דרגה ב'.

-מוענת במעברי דרגה של כיתה ח'. הדרגה היא הסמל המלא של הסתדרות הצופים העבריים, כולל את הסיסמא – "היה נכון", ומסמלת את השלמה רכישת הידע הצופי הבסיסי.

כל סמל מהווה דבר אחר, הסבר על כל הסמלים בהמשך.

-הסמל של ארגון הגג של כלל הצופים בארץ בו שותפות 6 הסתדרויות שונות. הסמל כולל בתוכו את "עלי החבצלת" – סמל הצופים הבין-לאומי, את "עלי התילתן" – סמל הצופות הבינלאומי, את "המנורה" – סימלה של מדינת ישראל, את סיסמת הצופים "היה נכון" והמגילה המחייכת וחבל המאגד את כולם יחד – הצופיות המעשית.

-את תג ישראל רשאי לענוד כל חניך בתנועה. מצד שמאל בעברית ואנגלית ומצד ימין בעברית וערבית. מקומם של הסמלים על השרוולים מתחת לכותפת (מתחת לתפר המחבר את השרוול לחולצה).

-את דגל ישראל רשאי לענוד כל חניך בתנועה. הסמל נועד כדי להבדיל את צופי מדינת ישראל משאר צופי מדינות העולם. עונדים אותו מעל כיס שמאל (מעל סמלי המתכת).

תג שבטי

-נענדים מעל הכיס הימיני והוא מסמל את הקשר לשבט.

 

נוסח ההבטחה:

 הנני מבטיח הבטחה שלמה 

לעשות את כל מה שביכולתי 

לשרת את עמי ואת מדינתי 

לעזור לזולת בכל עת 

ולקיים את חוקת הצופה

ההצדעה הצופית

שלושת האצבעות הזקופות מסמלות את עקרון הצופים -בלי הבדל דת,
גזע ומין וגם את שבועת הצופה: למלא את חובתו לאדמתו ולעמו
לעזור תמיד לאחרים ולהשמע למידות הצופה.
הבוהן שמונחת על הזרת מסמלת את הגנת החזק על החלש.

כל חניך בתנועת הצופים שעבר את טקס ההבטחה רשאי להצדיע. 
ההצדעה מבוצעת ביד ימין בעת הנפת הדגלים או הורדתם, 
בזמן מסירת מפקד או בזמן שירת ההמנון. 
מי שמצדיע צריך להיות מחוץ לשלשות של המפקד, 
ההצדעה נעשית בשם הקבוצה העומדת מאחורי המצדיע.