zofim.org.il
  
 


 
שבט בית הכרם
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט בית הכרם » טופס אישור הורים

טופס אישור הורים פורסם בתאריך 3/12/2009

לדף המידע מצורף קובץ נלווה

 טופס אישור הורים

נא לקרואו במלואו ולחתום

לא תותר יציאה לפעילות ללא טופס זה

קובץ נלווה:  קובץ נלווה  ishur_horim(1)(1).doc (50 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !