zofim.org.il
  
 


 
שבט להבות
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט להבות » הצהרת/אישור הורים

הצהרת/אישור הורים פורסם בתאריך 20/4/2005

לדף המידע מצורף קובץ נלווה

לכל פעילות חוץ שבטית נדרש אישור הורים בפורמט התנועתי, אותו ניתן להוריד מעמוד זה. (הקובץ נקי מוירוסים!)

קובץ נלווה:  קובץ נלווה  ishur_horim(1)(2).doc (48 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !