zofim.org.il
  
 


 
אתר פורום מוביל ארצי
חץ  דפי מידע דף הבית » אתר פורום מוביל ארצי » פרוטוקולים- פורום מוביל ארצי 09-10

פרוטוקולים- פורום מוביל ארצי 09-10 פורסם בתאריך 12/10/2009

 

פרוטוקולים- פורום מוביל ארצי 2009-2010

 

תאריכי ישיבות

 

ישיבה מס' 1 -23.9.09

סיכום ישיבה

נושאים מרכזיים:

1.     הכרות ותיאום ציפיות.

2.     התרמת דם תנועתית.

 

ישיבה מס' 2 -11.10.09

סיכום ישיבה

נושאים מרכזיים:

1.     התרמת דם תנועתי-סקירה.

2.     עצרת חנוכה(דיון והחלטות על אומן חיצוני).

3.     בחירת החלטה מהמועצת תנועה שלא קודמה והפורום המוביל הארצי יקדם אותה.

4.     שונות(עצרת רבין, תכנית 2015,ועדה בחינת מסורות)

                                                                                           

 

ישיבה מס' 3 - 20/12/09

סיכום הישיבה

נושאים מרכזיים:

1. תכנית העבודה.

2. מועצת התנועה.

3. פורום אקטואליה ארצי.

4. התרמת דם תנועתית.