zofim.org.il
  
 


 
גרעין נח
חץ  דפי מידע דף הבית » גרעין נח"ל - חיפה » ייעוד מסלול הנח''ל

ייעוד מסלול הנח''ל פורסם בתאריך 1/8/2008

ייעוד הנח"ל

 

הנח"ל יהווה מסגרת פיקודית צבאית השומרת על קיומם ושלמותם של גרעיני תנועות הנוער וארגוני הנוער, ומקיימת את מסלול הנח"ל המשלב בין משימות צבאיות ומשימות לאומיות, כחלק מרצף התהליך החינוכי משלב תנועת הנוער אל שלב ההגשמה.

 


ייעוד הנח"ל בתנועת הצופים 

 

החברה הישראלית ניצבת היום בפני מספר אתגרים.

הפערים בתוך החברה הולכים וגדלים, החברה הופכת להיות מנוכרת ומקוטבת, המרכז והפריפריה מתרחקים ונדמה שככל שעובר הזמן אנחנו נתקשה למצוא את הדרך לגשר על הפערים.

הפערים בחברה באים לידי ביטוי בחינוך ואי השוויון בחינוך הולך וגדל. חינוך חשוב שיהיה נגיש לכולם באותה המידה. חינוך הוא הבסיס ליצירת חברה חזקה, יצרנית, אקטיבית, מכבדת וערכית.  

לצד אלו ניתן לשמוע יותר ויותר ביטויי גזענות המעידים על בורות ועל שנאה כלפי האחר.

גרעיני הנח"ל שואפים לייצר ולבטא אלטרנטיבה לחברה כפי שהיא היום אם באמצעות אורח החיים השיתופי שבחרו לעצמם ואם באמצעות העשייה החינוכית והחברתית שלהם.

גרעיני הנח"ל של תנועת הצופים פועלים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של מדינת ישראל, הם פועלים במסגרות חינוכיות מגוונות ורואים בחינוך כמשימה מרכזית בחייהם וכמקום שבו יש להשפיע ודרכו לשנות את החברה.

 

רציונאל

 

מסלול הנח"ל הוא נתיב הגשמה המאפשר תהליך חינוכי לטווח ארוך ועם חשיבה על החיים הבוגרים. התהליך החינוכי פועל בשני מישורים, האחד בני הגרעין והשני חניכי הקבוצות בתנועה ומחוץ לה אותם מדריכים ומלווים בני הגרעין.

מסלול הנח"ל מאפשר שירות צבאי המשלב צבא וחברה, חינוך ושירות צבאי משמעותי תחת אותה מסגרת. לצד אלו המסלול מאפשר תהליך מתמשך של בניית קבוצה. תהליך זה מעצב קבוצות ערכיות, בעלות מודעות חברתית הבוחרות להשפיע ולשנות את החברה שבה הן חיות בין אם כיחידים ובין אם כקבוצה.  

מסלול הנח"ל מאפשר חשיבה משותפת ובנייה של תפיסת עולם ערכית וחינוכית של בני הגרעין לצד צבירת ניסיון בעבודת שטח. תפיסת עולם זו נבחנת ומשתנה בהתאם למה שנחווה בשטח ובמובן מסוים "מתבגרת" לאורך המסלול. העשייה החינוכית והחברתית בה לוקחים חלק בני הגרעינים נעשית כחלק מתפיסת עולם רחבה המצויה בדיאלוג מתמיד בין השטח לבין האידיאל ועל כן היא מאפשרת יצירתיות, חדשנות ועומק במשימות החינוכיות והחברתיות עליהם לוקחים אחריות חברי הגרעין.

מסלול הנח"ל מאפשר חשיבה ביקורתית על החברה שבה אנחנו חיים ובכך מעודד עיצוב וחשיבה על החיים הבוגרים של בני הגרעין כיחידם וכקבוצה ומהווה פלטפורמה להגשמה כקבוצות וכקהילות חיים בחיים הבוגרים. החשיבה המשותפת מקדמת יצירה משותפת המאתגרת את הקיים ומבקשת להשפיע על החברה שבה חיים.