zofim.org.il
  
 


 
אתר פורום מוביל ארצי
חץ  דפי מידע דף הבית » אתר פורום מוביל ארצי » פרוטוקולים - פורום מוביל ארצי 08-09

פרוטוקולים - פורום מוביל ארצי 08-09 פורסם בתאריך 29/4/2008

הוועדה המתמדת 2008-2009

מועצת התנועה הנ"ה

 

תכנון ישיבות שנתי

 

1.       תאריך הישיבה: 6.2.08

נושאים מרכזיים

·         פתיחה רשמית

·         סמינר

 

 

·         סמינר פתיחה

יחידת מוסדות דמוקרטים (מצגת)

יחידת תוכניות עבודה (מצגת) וסיכום היחידה (pdf)

צוות מוביל ונהלי עבודה נמצאים בפורטקול הישיבה השנייה.

 

2.       תאריך הישיבה: 5.3.08

נושאים מרכזיים

·         סיום בחירת צוות מוביל ויו"ר

·         בחירת תפקידים נוספים

·         סיכום נהלי עבודה

·         החלטת הקמת מועצות הנהגה

פרוטקול (pdf)

 

3.       תאריך הישיבה: 26.3.08

נושאים מרכזיים

·         מועצת הנהגה – דיון בפורמט

·         החלטת שבוע המודעות למצב של ניצולי השואה

·         פרסום הוועדה – צוות פרסום

פרוטקול (pdf)

 

4.       תאריך הישיבה: 16.4.08

נושאים מרכזיים

·         משלחת בקיץ

·         אישור פורמט מועצת הנהגה

·         החלטת איכות הסביבה בשבטים

פרוטקול (pdf)

 

5.       תאריך הישיבה: 14.5.08

נושאים מרכזיים

·         מעקב – איכות הסביבה בשבטים

·         מעקב – שבוע המודעות למצבם של ניצולי השואה

·         פרסום

·         החלטת העברת תהליך חינוכי לכל חניכי השכבות

·         בחירות לתפקידים

·         משמעות הנציגים ותפקודם בוועדה – דיון פתוח

פרוטקול (pdf)

 

6.       תאריך הישיבה: 4.6.08

נושאים מרכזיים

פרוטקול (pdf)

 

7.       תאריך הישיבה: 26.6.08

נושאים מרכזיים

·         מעקב אחרי החלטות

·         הצוות המוביל ויו"ר הוועדה בשנה הבאה

·         החלטת ישור קו בנושא העניבות

פרוטקול (pdf)

 

8.       תאריך הישיבה: 9.7.08

נושאים מרכזיים

·         מעקב – שבוע המודעות למצבם של ניצולי השואה

·         מעקב – יישור קו בנושא עניבות

·         החלטת מערך הדרכ לשכב"ג "סביבה מוגנת – תנועה ללא אלימות"

·         דיווח על ישיבות עם מרכזי הנהגות

פרוטקול (pdf)

 

9.       תאריך הישיבה: 13.8.08

נושאים מרכזיים

·         סיכום פעילות הוועדה עד כה

·         יעדי הוועדה לתקופה שנשארה

·         מועצות הנהגה והשתלבות נציגי הוועדה בהם

·         סיום חגיגי של שנת הפעילות תשס"ח

פרוטקול (pdf)